Investor Relations

Tidigare stämmor

Årsstämma den 16 maj 2024

Årsstämma den 11 maj 2023

Årsstämma den 19 maj 2022

Årsstämman ägde rum torsdagen den 19 maj 2022.

Kommuniké från årsstämma
Protokoll från årsstämma
Kallelse till årsstämma
Fullmaktsformulär
Valberedningens motiverande yttrande avseende förslag till styrelse i Wise Group AB (publ)
Ersättningsrapport 2021
Styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning samt yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen
Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om bolagsstämmans riktlinjer avseende ersättningar till ledande befattningshavare har följts
Revisionsberättelse 

Extra bolagsstämma den 13 januari 2022

Extra bolagsstämma ägde rum torsdagen den 13 januari 2022.

Kommuniké från extra bolagsstämma
Protokoll från extra bolagsstämma
Kallelse till extra bolagsstämma
Fullmaktsformulär

ÅRSSTÄMMA DEN 12 MAJ 2021

Årsstämman i Wise Group ägde rum onsdagen den 12 maj 2021.

Kommuniké från årsstämma

Protokoll från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Anmälan och formulär för förhandsröstning

Punkt 7 Årsredovisning 2020

Punkt 11 Yttrande och information om ledamöter som föreslås av Wise Group AB:s valberedning till Wise Group AB:s styrelse 2021

Punkt 13 Ersättningsrapport 2020

Punkt 13 Revisorsyttrande om ersättning till ledande befattningshavare

Punkt 14 Instruktioner för valberedning

Punkt 16 Finansiell information i sammandrag för Wise Group koncernen exklusive Brilliant koncernen

Punkt 16 Villkor för teckningsoptioner

Punkt 17 Beslut om ändring av bolagsordning

Årsstämma den 14 maj 2020

Årsstämma hölls torsdagen den 14 maj 2020 kl. 16.00 i bolagets lokaler på Sveavägen 13, plan 15 i Stockholm.

Kommuniké från årsstämma
Protokoll från årsstämma
Kallelse till årsstämma
Information om ledamöter som föreslås av valberedningen till styrelsen
Fullmaktsformulär 
Rapport över utbetald och innestående ersättning till ledande befattningshavare 2019

Årsstämma den 15 maj 2019

Årsstämma med aktieägarna i Wise Group avhölls den 15 maj 2019. Vid årsstämman fattades bl.a. beslut om att till ägarna utdela 3,50 kr per aktie.

Protokoll från årsstämma
Kommuniké från årsstämma
Kallelse till årsstämma
Information om ledamöter som föreslås av valberedningen till Wise Group AB (publ)
Fullmaktsformulär
Årsredovisning 2018

Årsstämma den 16 maj 2018

Årsstämman för 2018 avhölls onsdagen den 16 maj 2018. Vid årsstämman fattades bl.a. beslut om att till ägarna utdela 3 kr per aktie.

Protokoll från årsstämma
Kommuniké från årsstämma
Kallelse till årsstämma
Fullmaktsformulär
Information om föreslagna ledamöter
Årsredovisning 2017
Underlag Punkt 15: Emission av teckningsoptioner

EXTRA BOLAGSSTÄMMA DEN 11 januari 2018 

Extra bolagsstämman avhölls torsdagen den 11 januari 2018.

Protokoll från extra bolagsstämman
Kommuniké från extra bolagsstämman
Information om ledamöter som föreslås av Wise Group AB:s valberedning
Fullmaktsformulär
Kallelse till extra bolagsstämma

ÅRSSTÄMMA 2017

Årsstämman för 2017 avhölls tisdagen den 9 maj 2017. Vid årsstämman fattades bl.a. beslut om att till ägarna utdela 3 kr per aktie.

Protokoll från årsstämman
Kommuniké från årsstämman
Kallelse till årsstämma i Wise Group
Fullmaktsformulär till årsstämman
Information om ledamöter som föreslås av Wise Group AB:s valberedning till Wise Group AB:s styrelse 2017
Punkt 16 Beslut om emission av teckningsoptioner
Årsredovisning 2016

ÅRSSTÄMMA 2016

Årsstämman för 2016 avhölls tisdagen den 10 maj 2016 kl. 16.00 i bolagets lokaler på Sveavägen 13 i Stockholm. Vid årsstämman fattades bl.a. beslut om att till ägarna utdela 2,50 kr per aktie.

Kommuniké från årsstämma
Protokoll från årsstämma
Information om ledamöter som föreslås till Wise Groups styrelse
Information om punkt 15 emission av teckningsoptioner
Årsredovisning och revisionsberättelse
Fullmaktsformulär

Årsstämma 2015

Årsstämma med aktieägarna i Wise Group AB (publ) har hållits den 25 maj 2015. Vid årsstämman fattades bl.a. beslut om att till ägarna utdela 0,10 kr per aktie samt att genomföra en sammanläggning av aktier.

Kommuniké från årsstämma
Kallelse till årsstämma
Kallelse till årsstämma - Bilaga 1

Årsstämma 2014

Årsstämma med aktieägarna i Wise Group AB (publ) har hållits den 22 maj 2014. Vid årsstämman fattades bl.a. beslut om att till ägarna utdela 0,03 kr per aktie samt att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission.

Kommuniké från årsstämma
Kallelse till årsstämma

Årsstämma 2013

Årsstämma med aktieägarna i Wise Group AB (publ) har hållits den 24 maj 2013. Vid årsstämman fattades bl.a. beslut om att till ägarna utdela 0,10 kr per aktie samt att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission.

Kommuniké från årsstämma
Kallelse till årsstämma

Årsstämma 2012

Årsstämma med aktieägarna i Wise Group AB (publ) har hållits den 22 maj 2012. Vid årsstämman fattades bl.a. beslut om att till ägarna utdela 0,08 kr per aktie samt att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission.

Kommuniké från årsstämma
Kallelse till årsstämma

Extra bolagsstämma den 18 januari 2012

Kommuniké från extra bolagsstämma
Kallelse till extra bolagsstämma