Investor Relations

Ägare

15 största aktieägarna per 2016-12-31

Ägare Innehav aktier Andel av aktier
Stefan Rossi 2 949 211 39,90%
Erik Mitteregger Förvaltnings AB 937 500 12,70%
Försäkringsbolaget Avanza Pension 486 236 6,30%
Georg Vesslund 302 000 4,10%
JP Morgan Bank Luxembourg S.A 221 353 3,00%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 213 610 2,90%
Johan Segergren 176 100 2,40%
Stefan Wikström 165 272 2,20%
Nordea Investment Funds 144 551 2,00%
Roland Gustavsson 117 804 1,60%
Ken Skoog 105 484 1,40%
Svante Norin  105 000 1,40%
Calgus 60 000 0,80%
Patric Wester 45 000 0,60%
Eva Jönsson 36 474 0,50%
Summa de 15 största ägarna 6 079 164 81,80%
Övriga aktieägare 1 343 265 18,20%
Summa 7 390 860 100,0%

Aktier fördelat på storleksklasser per 2016-12-31

Antal aktier antal ägare andel av kapitalet % andel av rösterna %
1-500 1881 3,27% 3,27%
501-1000 175 1,94% 1,94%
1001-5000 164 5,15% 5,15%
5001-10000 20 2,00% 2,00%
10001-15000 13 2,17% 2,17%
15001-20000 4 0,92% 0,92%
20001- 24 84,56% 84,56%
Totalt 2281 100% 100%