Investor Relations

Ägare

15 största aktieägarna per 2017-03-31

Ägare Innehav aktier Andel av aktier
Stefan Rossi 2 949 211 39,9%
Erik Mitteregger Förvaltnings AB 937 500 12,7%
Försäkringsbolaget Avanza Pension 471 239 6,4%
Georg Vesslund 302 000 4,1%
JP Morgan Bank Luxembourg S.A 271 208 3,7%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 214 290 2,9%
Johan Segergren 176 100 2,4%
Stefan Wikström 159 272 2,2%
Nordea Investment Funds 144 551 2,0%
Roland Gustavsson 117 804 1,6%
Svante Norin 105 000 1,4%
Ken Skoog 104 484 1,4%
Calgus 60 000 0,8%
Handelsbanken fonder 36 639 0,5%
Patric Wester 36 000 0,5%
Summa de 15 största ägarna 6 085 298 82,3%
Övriga aktieägare 1 305 562 17,7%
Summa 7 390 860 100,0%

Aktier fördelat på storleksklasser per 2017-03-31

Antal aktier antal ägare andel av kapitalet % andel av rösterna %
1-500 1984 82,98% 82,98%
501-1000 192 8,03% 8,03%
1001-5000 154 6,44% 6,44%
5001-10000 22 0,92% 0,92%
10001-15000 10 0,42% 0,42%
15001-20000 5 0,21% 0,21%
20001- 24 1,00% 1,00%
Totalt 2391 100% 100%