Investor Relations

Ägare

15 största aktieägarna per 2017-12-31

Ägare Innehav aktier Andel av aktier
Stefan Rossi 2 599 211 35,2%
Erik Mitteregger Förvaltnings AB 937 500 12,7%
JP Morgan Bank Luxembourg S.A 766 240 10,4%
Björn Bengtsson 329 597 4,5%
JPMEL - Stockholm Branch 200 000 2,7%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 187 900 2,5%
Johan Segergren 176 100 2,4%
Stefan Wikström 150 000 2,0%
Nordea Investment Funds 142 790 1,9%
Försäkringsbolaget Avanza Pension 123 511 1,7%
Roland Gustavsson 117 804 1,6%
Ken Skoog 102 593 1,4%
Svante Norin 95 385 1,3%
Credit Suisse SEC. Europe LTD 80 000 1,1%
Patric Wester 63 340 0,9%
Summa de 15 största ägarna 6 071 971 82,2%
Övriga aktieägare 1 318 889 17,8%
Summa 7 390 860 100,0%

Aktier fördelat på storleksklasser per 2017-12-31

Antal aktier antal ägare andel av kapitalet % andel av rösterna %
1-500 1793 2,87% 2,87%
501-1000 157 1,75% 1,75%
1001-5000 154 4,86% 4,86%
5001-10000 19 1,71% 1,71%
10001-15000 7 1,14% 1,14%
15001-20000 7 1,72% 1,72%
20001- 26 85,96% 85,96%
Totalt 2163 100% 100%