Investor Relations

Ägare

15 största aktieägarna per 2018-03-31

Ägare Innehav aktier Andel av aktier
Stefan Rossi 2 599 211 35,2%
Erik Mitteregger Förvaltnings AB 937 500 12,7%
JP Morgan Bank Luxembourg S.A 915 835 12,4%
Björn Bengtsson 356 755 4,8%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 210 108 2,8%
Johan Segergren 176 100 2,4%
Försäkringsbolaget Avanza Pension 168 685 2,3%
Stefan Wikström 150 000 2,0%
Nordea Investment Funds 142 790 1,9%
Roland Gustavsson 117 804 1,6%
Ken Skoog 102 593 1,4%
Patric Wester 72 470 1,0%
Svante Norin 57 285 0,8%
Karin Davegårdh 35 500 0,5%
GoMobile Nu AB 32 538 0,4%
Summa de 15 största ägarna 6 075 174 82,2%
Övriga aktieägare 1 315 686 17,8%
Summa 7 390 860 100,0%

Aktier fördelat på storleksklasser per 2018-03-31

Antal aktier antal ägare andel av kapitalet % andel av rösterna %
1-500 1767 2,87% 2,87%
501-1000 160 1,75% 1,75%
1001-5000 149 4,86% 4,86%
5001-10000 23 1,71% 1,71%
10001-15000 10 1,14% 1,14%
15001-20000 6 1,72% 1,72%
20001- 25 85,96% 85,96%
Totalt 2140 100% 100%