Investor Relations

Ägare

15 största aktieägarna per 2019-03-31

Ägare Innehav aktier Andel av aktier
Stefan Rossi 2 606 400 35,3%
UBS Switzerland AG, NQI 1 071 366 14,5%
Erik Mitteregger Förvaltnings AB 1 000 000 13,5%
Björn Bengtsson 362 749 4,9%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 181 428 2,5%
Försäkringsbolaget Avanza Pension 160 077 2,2%
Stefan Wikström 120 000 1,6%
Ken Skoog 99 953 1,4%
Roland Gustavsson 95 804 1,3%
Patric Wester 91 500 1,2%
Johan Segergren 60 000 0,8%
SEB Investment Management 41 697 0,6%
Wescorp Aktiebolag 40 215 0,5%
Karin Davegårdh 35 500 0,5%
Peter Hansson 30 000 0,4%
Summa de 15 största ägarna 5 996 689 81,1%
Övriga aktieägare 1 394 171 18,9%
Summa 7 390 860 100,0%

Aktier fördelat på storleksklasser per 2019-03-31

Antal aktier antal ägare andel av kapitalet % andel av rösterna %
1 - 500 2029 3,20% 3,03%
501 - 1000 168 1,85% 1,62%
1001 - 5000 168 5,34% 5,01%
5001 - 10000 28 2,69% 2,48%
10001 - 15000 9 1,58% 1,40%
15001 - 20000 8 1,84% 1,62%
20001 - 23 83,50% 84,85%
Totalt 2433 100% 100%