Investor Relations

Ägare

15 största aktieägarna per 2018-12-31

Ägare Innehav aktier Andel av aktier
Stefan Rossi 2 606 400 35,3%
UBS Switzerland AG, NQI 1 071 366 14,5%
Erik Mitteregger Förvaltnings AB 1 000 000 13,5%
Björn Bengtsson 362 749 4,9%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 195 665 2,6%
Försäkringsbolaget Avanza Pension 140 655 1,9%
Stefan Wikström 140 000 1,9%
Ken Skoog 102 593 1,4%
Roland Gustavsson 95 804 1,3%
Patric Wester 84 150 1,1%
Johan Segergren 84 136 1,1%
Christian Kock 45 169 0,6%
SEB Investment Management 41 697 0,6%
Wescorp Aktiebolag 40 215 0,5%
Karin Davegårdh 35 500 0,5%
Summa de 15 största ägarna 6 046 099 81,8%
Övriga aktieägare 1 344 761 18,2%
Summa 7 390 860 100,0%

Aktier fördelat på storleksklasser per 2018-12-31

Antal aktier antal ägare andel av kapitalet % andel av rösterna %
1 - 500 1886 3,03% 3,03%
501 - 1000 146 1,62% 1,62%
1001 - 5000 164 5,01% 5,01%
5001 - 10000 27 2,48% 2,48%
10001 - 15000 8 1,40% 1,40%
15001 - 20000 7 1,62% 1,62%
20001 - 25 84,85% 84,85%
Totalt 2263 100% 100%