Investor Relations

Ägare

15 största aktieägarna per 2018-09-30

Ägare Innehav aktier Andel av aktier
Stefan Rossi 2 599 211 35,2%
JP Morgan Bank Luxembourg S.A   1 071 366 14,5%
Erik Mitteregger Förvaltnings AB 937 500 12,7%
Björn Bengtsson 356 755 4,8%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 196 602 2,7%
Stefan Wikström 150 000 2,0%
Försäkringsbolaget Avanza Pension 145 690 2,0%
Roland Gustavsson 117 804 1,6%
Johan Segergren 108 203 1,5%
Ken Skoog 102 593 1,4%
Patric Wester 69 093 0,9%
Christian Kock 47 879 0,6%
SEB Investment Management 41 697 0,6%
Svante Norin 36 935 0,5%
Karin Davegårdh 35 500 0,5%
Summa de 15 största ägarna 6 016 828 81,4%
Övriga aktieägare 1 374 032 18,6%
Summa 7 390 860 100,0%

Aktier fördelat på storleksklasser per 2018-09-30

Antal aktier antal ägare andel av kapitalet % andel av rösterna %
1 - 500 1942 3,21% 3,21%
501 - 1000 153 1,73% 1,73%
1001 - 5000 158 4,88% 4,88%
5001 - 10000 29 2,61% 2,61%
10001 - 15000 10 1,70% 1,70%
15001 - 20000 7 1,66% 1,66%
20001 - 24 84,20% 84,20%
Totalt 2323 100% 100%