Investor Relations

Ägare

15 största aktieägarna per 2017-09-30

Ägare Innehav aktier Andel av aktier
Stefan Rossi 2 599 211 35,2%
Erik Mitteregger Förvaltnings AB 937 500 12,7%
JP Morgan Bank Luxembourg S.A 641 551 8,7%
Försäkringsbolaget Avanza Pension 465 409 6,3%
JPMEL - Stockholm Branch 250 000 3,4%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 206 878 2,8%
Johan Segergren 176 100 2,4%
Stefan Wikström 150 000 2,0%
Nordea Investment Funds 142 790 1,9%
Roland Gustavsson 117 804 1,6%
Svante Norin 99 600 1,3%
Ken Skoog 96 593 1,3%
Credit Suisse SEC. Europe LTD 80 000 1,1%
Patric Wester 52 200 0,7%
Skandia, Försäkrings 38 035 0,5%
Summa de 15 största ägarna 6 053 671 81,9%
Övriga aktieägare 1 337 189 18,1%
Summa 7 390 860 100,0%

Aktier fördelat på storleksklasser per 2017-03-31

Antal aktier antal ägare andel av kapitalet % andel av rösterna %
1-500 1984 82,98% 82,98%
501-1000 192 8,03% 8,03%
1001-5000 154 6,44% 6,44%
5001-10000 22 0,92% 0,92%
10001-15000 10 0,42% 0,42%
15001-20000 5 0,21% 0,21%
20001- 24 1,00% 1,00%
Totalt 2391 100% 100%