Investor Relations

Översikt

Wise Group noterades på NASDAQ Stockholm 2015. Under denna sektion hittar du information om aktien, finansiella rapporter, bolagsstyrning, finansiell kalender och annan investerarrelaterad information. 

Nyheter

2018-05-23
Regulatorisk

Wise Group AB har idag träffat avtal om att förvärva de resterande 49 procenten i det finska dotterbolaget K2 Search Oy Sweden AB. K2 Search Oy är nu ett helägt dotterbolag till Wise Group AB.

2018-05-16
Regulatorisk

Årsstämma med aktieägarna i Wise Group AB (publ) har hållits den 16 maj 2018. Vid årsstämman fattades bl.a. beslut om att till ägarna utdela 3 kr per aktie.

2018-05-16
Regulatorisk
Finansiell utveckling januari - mars 2018
  • Omsättningen ökade under perioden med 16 procent till 227,5 Mkr jämfört med 195,6 Mkr motsvarande period föregående år. För jämförbara enheter ökade omsättningen med 11 procent.
  • EBITDA uppgick till 13,8 Mkr jämfört med 9,5 Mkr motsvarande period föregående år.
  • Rörelseresultatet uppgick till 10,5 Mkr jämfört med 7,3 Mkr motsvarande period föregående år.
  • Resultatet före skatt uppgick till 10,5 Mkr jämfört med 7,2 Mkr motsvarande period föregående år.
  • Periodens resultat uppgick till 8,0 Mkr jämfört med 5,1 Mkr motsvarande period föregående år.
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,08 kr (0,69 kr).
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,05 kr (0,68kr).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 3,1 Mkr (7,0 Mkr).

Senaste rapporten

Finansiell kalender

augusti 24 2018
Delårsrapport Q2 2018
november 16 2018
Delårsrapport Q3 2018

IR-kontakt

Charlotte Berglund Ekonomi- och finanschef
+46 765 25 90 04 förnamn.efternamn@wisegroup.se