Investor Relations

Översikt

Wise Group noterades på NASDAQ Stockholm 2015. Under denna sektion hittar du information om aktien, finansiella rapporter, bolagsstyrning, finansiell kalender och annan investerarrelaterad information. 

Nyheter

2018-08-24
Regulatorisk

Finansiell utveckling april - juni 2018

  • Omsättningen ökade under perioden med 14 procent till 240,4 Mkr jämfört med 210,3 Mkr motsvarande period föregående år. För jämförbara enheter ökade omsättningen med 11 procent.
  • EBITDA uppgick till 16,6 Mkr jämfört med 15,5 Mkr motsvarande period föregående år.
  • Rörelseresultatet uppgick till 13,3 Mkr jämfört med 12,9 Mkr motsvarande period föregående år.
  • Resultatet före skatt uppgick till 13,1 Mkr jämfört med 13,1 Mkr motsvarande period föregående år.
  • Periodens resultat uppgick till 10,3 Mkr jämfört med 9,5 Mkr motsvarande period föregående år.
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,40 kr (1,29 kr).
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,35 kr (1,26 kr).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 27,7 Mkr (10,1 Mkr).
2018-08-17
Regulatorisk

Stefan Wikström, vd för Wise Group AB:s (Wise Group) dotterbolag Brilliant Future AB (Brilliant), har efter 17 år på olika poster inom Wise Group på egen begäran valt att lämna sin anställning. Rekrytering av en ersättare inleds omgående. Stefan kommer efter tre månaders uppsägningstid att avsluta sin tjänst i bolaget och lämnar i och med det även Wise Groups ledningsgrupp.

Senaste rapporten

Finansiell kalender

november 16 2018
Delårsrapport Q3 2018
februari 22 2019
Bokslutskommuniké 2018

IR-kontakt

Charlotte Berglund Ekonomi- och finanschef
+46 765 25 90 04 förnamn.efternamn@wisegroup.se