Investor Relations

Översikt

Wise Group noterades på NASDAQ Stockholm 2015. Under denna sektion hittar du information om aktien, finansiella rapporter, bolagsstyrning, finansiell kalender och annan investerarrelaterad information.

Nyheter

2017-02-15

Finansiell utveckling oktober - december 2016 

  • Omsättningen ökade under perioden med 10 procent till 193,8 Mkr jämfört med 176,5 Mkr motsvarande period föregående år.
  • Rörelseresultatet uppgick till 16,2 Mkr jämfört med 14,1 Mkr motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet inkluderar avskrivningar om 1,2 Mkr (1,1) avseende immateriella anläggningstillgångar...

2017-02-02

Nathalie Berthelius har utnämnts till Chief People & Culture Officer för Wise Group AB. Nathalie kommer närmast från rollen som HR chef på Workshop the Retail Agency och har tidigare bl. a. arbetat som HR chef för iZettle. Nathalie tillträdde sin befattning den 1 februari 2017 då hon också inträdde i Wise Groups ledningsgrupp.


2016-12-21

Wise Group AB (Wise) har idag ingått avtal om att överlåta sitt innehav i det norska bolaget Instacruit A/S till bolagets grundare och vd Niklas Lerner. Överlåtelsen innebär att rörelseresultatet för det fjärde kvartalet kommer att belastas med en icke kassaflödespåverkande nedskrivning om 2,4 MSEK.


Senaste rapporten

Finansiell kalender

maj 09 2017
Årsstämma 2017
16:00
maj 10 2017
Delårsrapport Q1 2017
08:30

IR-kontakt

Erik Mitteregger Styrelseordförande
+46 706 00 44 84 erik.mitteregger@wisegroup.se
Roland Gustavsson VD och koncernchef
+46 704 31 29 06 roland.gustavsson@wisegroup.se
Charlotte Berglund Ekonomi- och finanschef
+46 765 25 90 04 charlotte.berglund@wisegroup.se