Investor Relations

Styrelse

Styrelsen har det övergripande ansvaret för bolagets organisation och förvaltning genom löpande uppföljning av verksamheten, säkerställande av en ändamålsenlig organisation, ledning, riktlinjer och en internkontroll. Styrelsen fastställer strategier och mål, samt tar beslut bland annat vid större investeringar och verksamhetsförändringar.

Wise Groups styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av minst tre och högst åtta ledamöter.

Ordföranden

Ordföranden leder och ansvarar för att styrelsens arbete är väl organiserat och bedrivs effektivt. Det innebär bland annat att löpande följa bolagets verksamhet i dialog med VD och ansvara för att övriga styrelseledamöter får den information och det underlag som ska säkerställa hög kvalitet i diskussioner och styrelsens beslut. Ordföranden leder utvärdering av styrelsens och VDs arbete och företräder bolaget i ägarfrågor.  

Erik Mitteregger Styrelseordförande

Född 1960
Invald i styrelsen Januari 2018, har tidigare ingått i Wise Groups styrelse mellan år 2004 - 2017
Huvudsysselsättning Styrelseuppdrag.

Övriga styrelseuppdrag
Styrelseordförande i Fasadglas Bäcklin AB och Firefly AB.

Utbildning
Civilekonom, Handelshögskolan Stockholm

Bakgrund
Ansvarig för aktieanalys och medlem av ledningsgruppen Alfred Berg Fondkommission 1989-1995. Grundare och fondförvaltare Brummer & Partners AB 1995 - 2002. Egna investeringar och styrelseuppdrag 2002 och framåt.

Aktieinnehav
937 500 via bolag

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen enligt svensk kod för bolagsstyrning
Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget enligt svensk kod för bolagsstyrning
Nej

Charlotte Sundåker Styrelseledamot

Född 1982
Invald i styrelsen 2017
Huvudsysselsättning Entreprenör

Övriga styrelseuppdrag
Stiftelsen Svenska Filminstitutet, Planethon AB, True Colours AB, Föreningen Ownershift

Utbildning
Civilekonom Stockholms universitet, San Diego State University.

Bakgrund
VD och Marknadschef Hyper Island. Grundare av tankesmedjan Ownershift. Konsult inom affärsutveckling, utbildning och ledarskap. Nuvarande sysselsättning är VD och grundare av Planethon AB.

Avslutade styrelseuppdrag
Papilly AB, Telegram Studios AB

Aktieinnehav
-

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen enligt svensk kod för bolagsstyrning
Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget enligt svensk kod för bolagsstyrning
Ja

Stefan Rossi Styrelseledamot

Född 1958
Invald i styrelsen 2007
Huvudsysselsättning Entreprenör och konsult

Övriga styrelseuppdrag
Styrelseledamot Millstone Group AB, Issor Investment AB samt i dotterbolag till Wise Group AB

Utbildning
Diplomerad marknadsekonom

Bakgrund
Grundare K2 Search AB, vd Wise Group AB

Aktieinnehav
2 949 211

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen enligt svensk kod för bolagsstyrning
Nej

Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget enligt svensk kod för bolagsstyrning
Nej

Torvald Thedéen Styrelseledamot

Född 1960
Invald i styrelsen 2019 och har tidigare ingått i Wise Groups styrelse mellan år 2007 - 2016
Huvudsysselsättning Management konsult BITO AB

Övriga styrelseuppdrag
Styrelseledamot i Bito AB och Thedéen & Partner AB. Styrelseordförande i Provide IT AB.

Utbildning
Civilekonom, Stockholms universitet.

Bakgrund
Bred erfarenhet från i huvudsak tjänsteindustrin såsom British Petroleum, Proffice, Ahrens & Partners, Svensk Fastighetsförmedling.

Aktieinnehav
-

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen enligt svensk kod för bolagsstyrning
Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget enligt svensk kod för bolagsstyrning
Ja

Ingrid Lindquist Styrelseledamot

Född 1957

Huvudsysselsättning Styrelseuppdrag.

Övriga styrelseuppdrag
Styrelseordförande i Lysa AB och Lysa Group AB. Ledamot i Lysa Fonder AB, Länsförsäkringar Stockholm, K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB, Kollektivavtalsinformation i Sverige AB,, Kavat Vård AB och Hobohm Brothers Equity AB.

Utbildning
Civilekonom, Handelshögskolan Stockholm

Bakgrund
Penningmäklare Carnegie Fondkommision. Fondförvaltare och VD Öhman Fonder. VD Avanza Fonder AB. Produktchef Spara SBAB. Styrelseledamot i Rottneros AB, ActionAid Sverige och styrelseordförande i Avanza Fonder AB.

Aktieinnehav
-

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen enligt svensk kod för bolagsstyrning
Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget enligt svensk kod för bolagsstyrning
Ja

Jon Persson Styrelseledamot

Född 1975

Huvudsysselsättning VD och koncernchef Cygni AB

Övriga styrelseuppdrag
Styrelseordförande Cygni AB

Utbildning
Civilingenjör, KTH

Bakgrund
Konsult och konsultchef på HiQ 1999-2006. Grundare och VD på Cygni 2006-

Aktieinnehav
-

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen enligt svensk kod för bolagsstyrning
Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget enligt svensk kod för bolagsstyrning
Ja

Stefan Mahlstein Styrelseledamot

Född 1968

Huvudsysselsättning Entreprenör och investerare

Övriga styrelseuppdrag
Styrelseordförande i Millstone Group AB, Fenix begravning AB och Care of Fido AB Styrelseledamot i Pineberry AB, WordOn AB, Praetorium AB, Silverpannan AB, Novellix AB och GMS Global Model Scouting AB

Utbildning
Jur kand, Uppsala Universitet

Bakgrund
Stefan har arbetat med digitalisering och marknadsföring online i över 20 år bland annat som affärsutvecklingschef på Avanza Bank. Idag driver han den digitala mediebyrågruppen Millstone Group och Insurtech-bolaget Gofido samt har ett 15-tal investeringar som FirstVet, Fenix Begravning, Altered Company, och Vakta.

Aktieinnehav
5 601

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen enligt svensk kod för bolagsstyrning
Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget enligt svensk kod för bolagsstyrning
Ja