Investor Relations

Styrelse

Styrelsen har det övergripande ansvaret för bolagets organisation och förvaltning genom löpande uppföljning av verksamheten, säkerställande av en ändamålsenlig organisation, ledning, riktlinjer och en internkontroll. Styrelsen fastställer strategier och mål, samt tar beslut bland annat vid större investeringar och verksamhetsförändringar.

Wise Groups styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av minst tre och högst åtta ledamöter.

Ordföranden

Ordföranden leder och ansvarar för att styrelsens arbete är väl organiserat och bedrivs effektivt. Det innebär bland annat att löpande följa bolagets verksamhet i dialog med VD och ansvara för att övriga styrelseledamöter får den information och det underlag som ska säkerställa hög kvalitet i diskussioner och styrelsens beslut. Ordföranden leder utvärdering av styrelsens och VDs arbete och företräder bolaget i ägarfrågor.  

Erik Mitteregger Styrelseordförande

Född 1960.
Invald i styrelsen Januari 2018, har tidigare ingått i Wise Groups styrelse mellan år 2004 - 2017.
Huvudsysselsättning Styrelseuppdrag.

Övriga styrelseuppdrag
Styrelseordförande i Fasadglas Bäcklin AB och Firefly AB.

Utbildning
Civilekonom, Handelshögskolan Stockholm.

Bakgrund
Ansvarig för aktieanalys och medlem av ledningsgruppen Alfred Berg Fondkommission 1989-1995. Grundare och fondförvaltare Brummer & Partners AB 1995 - 2002. Egna investeringar och styrelseuppdrag 2002 och framåt.

Aktieinnehav
937 500 via bolag.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen enligt svensk kod för bolagsstyrning
Ja.

Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget enligt svensk kod för bolagsstyrning
Nej.

Charlotte Sundåker Styrelseledamot

Född 1982.
Invald i styrelsen 2017.
Huvudsysselsättning Entreprenör.

Övriga styrelseuppdrag
Stiftelsen Svenska Filminstitutet, Planethon AB, True Colours AB, Föreningen Ownershift.

Utbildning
Civilekonom Stockholms universitet, San Diego State University.

Bakgrund
VD och Marknadschef Hyper Island. Grundare av tankesmedjan Ownershift. Konsult inom affärsutveckling, utbildning och ledarskap. Nuvarande sysselsättning är VD och grundare av Planethon AB.

Aktieinnehav
-

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen enligt svensk kod för bolagsstyrning
Ja.

Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget enligt svensk kod för bolagsstyrning
Ja.

Stefan Rossi Styrelseledamot

Född 1958.
Invald i styrelsen 2007.
Huvudsysselsättning Entreprenör och konsult.

Övriga styrelseuppdrag
Styrelseledamot Millstone Group AB, Issor Investment AB samt i dotterbolag till Wise Group AB.

Utbildning
Diplomerad marknadsekonom.

Bakgrund
Grundare K2 Search AB, vd Wise Group AB.

Aktieinnehav
2 949 211.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen enligt svensk kod för bolagsstyrning
Nej.

Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget enligt svensk kod för bolagsstyrning
Nej.

Torvald Thedéen Styrelseledamot

Född 1960.
Invald i styrelsen 2019 och har tidigare ingått i Wise Groups styrelse mellan år 2007 - 2016.
Huvudsysselsättning Management konsult BITO AB.

Övriga styrelseuppdrag
Styrelseledamot i Bito AB och Thedéen & Partner AB. Styrelseordförande i Provide IT AB.

Utbildning
Civilekonom, Stockholms universitet.

Bakgrund
Bred erfarenhet från i huvudsak tjänsteindustrin såsom British Petroleum, Proffice, Ahrens & Partners, Svensk Fastighetsförmedling.

Aktieinnehav
-

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen enligt svensk kod för bolagsstyrning
Ja.

Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget enligt svensk kod för bolagsstyrning
Ja.

Ingrid Lindquist Styrelseledamot

Född 1957.

Invald i styrelsen 2020.

Huvudsysselsättning Styrelseuppdrag.

Övriga styrelseuppdrag
Styrelseordförande i Lysa AB och Lysa Group AB. Ledamot i Lysa Fonder AB, Länsförsäkringar Stockholm, K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB, Kollektivavtalsinformation i Sverige AB, Kavat Vård AB och Hobohm Brothers Equity AB.

Utbildning
Civilekonom, Handelshögskolan Stockholm.

Bakgrund
Penningmäklare Carnegie Fondkommision. Fondförvaltare och VD Öhman Fonder. VD Avanza Fonder AB. Produktchef Spara SBAB. Styrelseledamot i Rottneros AB, ActionAid Sverige och styrelseordförande i Avanza Fonder AB.

Aktieinnehav
-

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen enligt svensk kod för bolagsstyrning
Ja.

Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget enligt svensk kod för bolagsstyrning
Ja.

Jon Persson Styrelseledamot

Född 1975.

Invald i styrelsen 2020.

Huvudsysselsättning VD och koncernchef Cygni AB.

Övriga styrelseuppdrag
Styrelseordförande Cygni AB.

Utbildning
Civilingenjör, KTH.

Bakgrund
Konsult och konsultchef på HiQ 1999-2006. Grundare och VD på Cygni 2006-.

Aktieinnehav
-

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen enligt svensk kod för bolagsstyrning
Ja.

Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget enligt svensk kod för bolagsstyrning
Ja.

Stefan Mahlstein Styrelseledamot

Född 1968.

Invald i styrelsen 2020.

Huvudsysselsättning Entreprenör och investerare.

Övriga styrelseuppdrag
Styrelseordförande i Millstone Group AB, Fenix begravning AB och Care of Fido AB. Styrelseledamot i Pineberry AB, WordOn AB, Praetorium AB, Silverpannan AB och Novellix AB.

Utbildning
Jur kand, Uppsala Universitet.

Bakgrund
Stefan har arbetat med digitalisering och marknadsföring online i över 20 år bland annat som affärsutvecklingschef på Avanza Bank. Idag driver han den digitala mediebyrågruppen Millstone Group och Insurtech-bolaget Gofido samt har ett 15-tal investeringar som FirstVet, Fenix Begravning, Altered Company, och Vakta.

Aktieinnehav
5 601.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen enligt svensk kod för bolagsstyrning
Ja.

Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget enligt svensk kod för bolagsstyrning
Ja.