Investor Relations

Finansiell kalender

maj 15 2019
Delårsrapport Q1 2019
Årsstämma

Kl 16.00 i bolagets lokaler på Sveavägen 13, Stockholm.

augusti 23 2019
Delårsrapport Q2 2019
november 15 2019
Delårsrapport Q3 2019
februari 21 2020
Bokslutskommuniké 2019