Investor Relations

Finansiell kalender

februari 15 2018
Bokslutskommuniké 2017
08:30
maj 16 2018
Årsstämma 2018
Delårsrapport Q1 2018
augusti 24 2018
Delårsrapport Q2 2018
november 16 2018
Delårsrapport Q3 2018
februari 22 2019
Bokslutskommuniké 2018