Investor Relations

Finansiell kalender

maj 09 2017
Årsstämma 2017
16:00
Årsstämman kommer att hållas i bolagets lokaler på Sveavägen 13, plan 15 i Stockholm.
maj 10 2017
Delårsrapport Q1 2017
08:30
augusti 25 2017
Delårsrapport Q2 2017
08:30
november 17 2017
Delårsrapport Q3 2017
08:30
februari 15 2018
Bokslutskommuniké 2017
08:30