Investor Relations

Styrelse

Styrelsen har det övergripande ansvaret för bolagets organisation och förvaltning genom löpande uppföljning av verksamheten, säkerställande av en ändamålsenlig organisation, ledning, riktlinjer och en internkontroll. Styrelsen fastställer strategier och mål, samt tar beslut bland annat vid större investeringar och verksamhetsförändringar.

Wise Groups styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av minst tre och högst åtta ledamöter.

Ordföranden

Ordföranden leder och ansvarar för att styrelsens arbete är väl organiserat och bedrivs effektivt. Det innebär bland annat att löpande följa bolagets verksamhet i dialog med VD och ansvara för att övriga styrelseledamöter får den information och det underlag som ska säkerställa hög kvalitet i diskussioner och styrelsens beslut. Ordföranden leder utvärdering av styrelsens och VDs arbete och företräder bolaget i ägarfrågor.  

Erik Mitteregger Styrelseordförande

Invald sedan: 2018
Aktieinnehav: 937 500 via bolag
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Fasadglas Bäcklin AB, Firefly AB och MatHem i Sverige AB. Styrelseledamot i Erik Mitteregger förvaltnings AB och Investment AB Kinnevik.
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan Stockholm
Bakgrund: Styrelseledamot i diverse bolag

Erik Mitteregger är att anses enligt definitionen i koden som oberoende i förhållandet till Bolaget men ej i förhållande till Bolagets större aktieägare.

 

Har tidigare ingått i Wise Groups styrelse mellan år 2004 - 2017

 

Emma Claesson Styrelseledamot

Invald sedan:  2016

Aktieinnehav: -

Övriga styrelseuppdrag: -

Utbildning: Civilekonom, Uppsala universitet.

Bakgrund: Lång erfarenhet av strategiskt HR-arbete och är idag HR- och kommunikationschef för ÅF-koncernen. Tidigare erfarenhet består av 10 år som managementkonsult på Accenture följt av olika HR-roller inom SSAB, bl a som HR-chef för affärsområdet EMEA.

Emma Claesson är att anses enligt definitionen i koden som oberoende både i förhållandet till Bolaget och i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Carl Silverstolpe Styrelseledamot

Invald sedan:  2017

Aktieinnehav: -

Övriga styrelseuppdrag: Monster Worldwide Scandinavia

Utbildning: Marknadsekonom

Bakgrund: Försäljningschef Microsoft AB, Försäljningsdirektör Dell Computer AB. Nuvarande sysselsättning Managing Director and Chief EMO Monster Worldwide Scandinavia AB

Carl Silverstolpe är att anses enligt definitionen i koden som oberoende både i förhållandet till Bolaget och i förhållande till Bolagets större aktieägare

Charlotte Sundåker Styrelseledamot

Invald sedan:  2017

Aktieinnehav: -

Övriga styrelseuppdrag: Stiftelsen Svenska Filminstitutet, Nextory AB, True Colours AB, Society Beyond AB

Utbildning: Civilekonom Stockholms universitet, San Diego State University.

Bakgrund: Marknadschef och tf VD Hyper Island. Konsult inom affärsutveckling, utbildning och ledarskap. Nuvarande sysselsättning konsult.

Charlotte Sundåker är att anses enligt definitionen i koden som oberoende både i förhållandet till Bolaget och i förhållande till Bolagets större aktieägare

Annika Viklund Styrelseledamot

Invald sedan:  2017

Aktieinnehav: -

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande Stromnetz Berlin GmbH, Gotlands Elnät AB, Västerbergslagens Elnät AB (samtliga hel/delägda dotterbolag Vattenfall), styrelseledamot Teracom Group AB.

Utbildning: ADB-utbildning, MBA Henley Business School

Bakgrund: 20 år inom IBM inom olika tekniska och chefsbefattningar inom konsulting, rekrytering, outsourcing, försäljning samt 10 år inom Vattenfall Distribution som marknadschef, VD, affärsområdeschef

Nuvarande sysselsättning: Affärsområdeschef Vattenfall Distribution, och VD Vattenfall Eldistribution AB

Annika Viklund är att anses enligt definitionen i koden som oberoende både i förhållandet till Bolaget och i förhållande till Bolagets större aktieägare

Stefan Rossi Styrelseledamot

Invald sedan: 2007

Aktieinnehav: 2 599 211

Övriga styrelseuppdrag: Millstone Group AB

Utöver det ovan redovisade är Stefan styrelseledamot i dotterbolag till Wise Group AB med hänsyn till att Stefan är ledamot av styrelsen i Wise Group redovisas inte dessa uppdrag.

Utbildning: Diplomerad marknadsekonom. Marknadsföreningen.

Bakgrund: Grundare k2 Search AB, VD Wise Group AB, arbetande styrelseledamot Wise Group.

Stefan Rossi är ej att anses enligt definitionen i koden som oberoende i förhållandet till Bolaget eller  till Bolagets större aktieägare.