Investor Relations

Styrelse

Styrelsen har det övergripande ansvaret för bolagets organisation och förvaltning genom löpande uppföljning av verksamheten, säkerställande av en ändamålsenlig organisation, ledning, riktlinjer och en internkontroll. Styrelsen fastställer strategier och mål, samt tar beslut bland annat vid större investeringar och verksamhetsförändringar.

Wise Groups styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av minst tre och högst åtta ledamöter.

Ordföranden

Ordföranden leder och ansvarar för att styrelsens arbete är väl organiserat och bedrivs effektivt. Det innebär bland annat att löpande följa bolagets verksamhet i dialog med VD och ansvara för att övriga styrelseledamöter får den information och det underlag som ska säkerställa hög kvalitet i diskussioner och styrelsens beslut. Ordföranden leder utvärdering av styrelsens och VDs arbete och företräder bolaget i ägarfrågor.  

Peter Birath Styrelseordförande

Invald sedan:  2007
Aktieinnehav:  24 733
Övriga styrelseuppdrag: Focus Neon AB (ordförande ), Investerum AB, P1 Advisor AB
Utbildning: Företagsekonomi med inriktning organisation och marknadsföring, Stockholms universitet.
Bakgrund: 10 år inom Skandia AB med ett antal ledande chefsbefattningar på nordisk basis. Tidigare VD Solidar Pension AB, VD AIK Ishockey AB, VD Arctos Fonder AB, och VD Capinordic A/S.

Peter Birath är att anses enligt definitionen i koden som oberoende både i förhållandet till Bolaget och i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Emma Claesson Styrelseledamot

Invald sedan:  2016

Aktieinnehav: -

Övriga styrelseuppdrag: Cool Company AB.

Utbildning: Civilekonom, Uppsala universitet.

Bakgrund: Lång erfarenhet av strategiskt HR-arbete och är idag HR- och kommunikationschef för ÅF-koncernen. Tidigare erfarenhet består av 10 år som managementkonsult på Accenture följt av olika HR-roller inom SSAB, bl a som HR-chef för affärsområdet EMEA.

Emma Claesson är att anses enligt definitionen i koden som oberoende både i förhållandet till Bolaget och i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Stefan Rossi Styrelseledamot

Invald sedan:  2007

Aktieinnehav:  2 599 211

Övriga styrelseuppdrag: Delta IT Services AB (ordförande), Millstone Group AB.

Utbildning: Diplomerad marknadsekonom. Marknadsföreningen.

Bakgrund: Grundare k2 Search AB, VD Wise Group AB, arbetande styrelseledamot Wise Group.

Stefan Rossi är ej att anses enligt definitionen i koden som oberoende i förhållandet till Bolaget eller  till Bolagets större aktieägare.

Carl Silverstolpe Styrelseledamot

Invald sedan:  2017

Aktieinnehav: -

Övriga styrelseuppdrag: Monster Worldwide Scandinavia

Utbildning: Marknadsekonom

Bakgrund: Försäljningschef Microsoft AB, Försäljningsdirektör Dell Computer AB. Nuvarande sysselsättning Vd Monster Worldwide Scandinavia AB

Carl Silverstolpe är att anses enligt definitionen i koden som oberoende både i förhållandet till Bolaget och i förhållande till Bolagets större aktieägare

Charlotte Sundåker Styrelseledamot

Invald sedan:  2017

Aktieinnehav: -

Övriga styrelseuppdrag: Stiftelsen Svenska Filminstitutet, Nextory AB, Papilly AB, Telegram Studios AB, True Colours AB

Utbildning: Civilekonom Stockholms universitet, San Diego State University.

Bakgrund: Marknadschef och tf VD Hyper Island. Konsult inom affärsutveckling, utbildning och ledarskap. Nuvarande sysselsättning konsult.

Charlotte Sundåker är att anses enligt definitionen i koden som oberoende både i förhållandet till Bolaget och i förhållande till Bolagets större aktieägare

Annika Viklund Styrelseledamot

Invald sedan:  2017

Aktieinnehav: -

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande Stromnetz Berlin GmbH, Gotlands Elnät AB, Västerbergslagens Elnät AB (samtliga hel/delägda dotterbolag Vattenfall), styrelseledamot Teracom Group AB.

Utbildning: ADB-utbildning, MBA Henley Business School

Bakgrund: 20 år inom IBM inom olika tekniska och chefsbefattningar inom konsulting, rekrytering, outsourcing, försäljning samt 10 år inom Vattenfall Distribution som marknadschef, VD, affärsområdeschef

Nuvarande sysselsättning: Affärsområdeschef Vattenfall Distribution, och VD Vattenfall Eldistribution AB

Annika Viklund är att anses enligt definitionen i koden som oberoende både i förhållandet till Bolaget och i förhållande till Bolagets större aktieägare