Investor Relations

Styrelse

Styrelsen har det övergripande ansvaret för bolagets organisation och förvaltning genom löpande uppföljning av verksamheten, säkerställande av en ändamålsenlig organisation, ledning, riktlinjer och en internkontroll. Styrelsen fastställer strategier och mål, samt tar beslut bland annat vid större investeringar och verksamhetsförändringar.

Wise Groups styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av minst tre och högst åtta ledamöter.

Ordföranden

Ordföranden leder och ansvarar för att styrelsens arbete är väl organiserat och bedrivs effektivt. Det innebär bland annat att löpande följa bolagets verksamhet i dialog med VD och ansvara för att övriga styrelseledamöter får den information och det underlag som ska säkerställa hög kvalitet i diskussioner och styrelsens beslut. Ordföranden leder utvärdering av styrelsens och VDs arbete och företräder bolaget i ägarfrågor.  

Erik Mitteregger Styrelseordförande

Invald sedan: 2004

Aktieinnehav: 937 500

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Fasadglas Bäcklin AB, Firefly AB och MatHem i Sverige AB.  Styrelseledamot i Erik Mitteregger förvaltnings AB, Exeger Sweden AB (publ),  Investment AB  Kinnevik och Resscapital AB.

Utbildning: Civilekonom Handelshögskolan Stockholm

Bakgrund: Styrelseledamot i diverse bolag

Erik Mitteregger är att anses enligt definitionen i koden som oberoende i förhållandet till Bolaget men ej som oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Peter Birath Styrelseledamot

Invald sedan: 2007

Aktieinnehav: 22 633

Övriga styrelseuppdrag: Focus Neon AB, Arctos Fonder AB, P1 Advisor AB

Utbildning: Företagsekonomi med inriktning organisation och marknadsföring, Stockholms universitet.

Bakgrund: VD Solidar Pension AB, VD AIK Ishockey AB, VD Arctos Fonder AB

Peter Birath är att anses enligt definitionen i koden som oberoende både i förhållandet till Bolaget och i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Lottie Knutsson Styrelseledamot

Invald sedan: 2015

Aktieinnehav: 2 300

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Stena Line, Cloetta, STS Alpresor, Swedavia, Careereye, Actic och Scandic Hotels.

Utbildning: Media och journalistik, Stockholms universitet.

Bakgrund: Kommunikationsdirektör på Fritidsresegruppen i Norden,  SAS-koncernens informationsavdelning, journalist på Svenska Dagbladet och  kommunikationskonsult, bla JKL.

Lottie Knutson är att anses enligt definitionen i koden som oberoende både i förhållandet till Bolaget och i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Stefan Rossi Styrelseledamot

Invald sedan: 2007

Aktieinnehav: 2 949 211

Övriga styrelseuppdrag: Delta IT Services AB (ordförande), Millstone Group AB.

Utbildning: Diplomerad marknadsekonom. Marknadsföreningen.

Bakgrund: Grundare k2 Search AB, VD Wise Group AB, arbetande styrelseledamot Wise Group.

Stefan Rossi är ej att anses enligt definitionen i koden som oberoende i förhållandet till Bolaget eller  till Bolagets större aktieägare.

Torvald Thedéen Styrelseledamot

Invald sedan: 2009

Aktieinnehav: 9 595

Övriga styrelseuppdrag: Bito AB, Thedéen & Partner AB, Provide IT AB.

Utbildning: Civilekonom, Stockholms universitet.

Bakgrund: Management konsult BITO AB.

Torvald Thedéen är att anses enligt definitionen i koden som oberoende både i förhållandet till Bolaget och i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Emma Claesson Styrelseledamot

Invald sedan: 2016

Aktieinnehav: -

Övriga styrelseuppdrag: Cool Company AB.

Utbildning: Civilekonom, Uppsala universitet.

Bakgrund: Lång erfarenhet av strategiskt HR-arbete och är idag HR- och kommunikationschef för ÅF-koncernen. Tidigare erfarenhet består av 10 år som managementkonsult på Accenture följt av olika HR-roller inom SSAB, bl a som HR-chef för affärsområdet EMEA.

Emma Claesson är att anses enligt definitionen i koden som oberoende både i förhållandet till Bolaget och i förhållande till Bolagets större aktieägare.