Investor Relations

Ledning

Bolagets VD ansvarar för och sköter bolagets löpande förvaltning, leder verksamheten i enlighet med styrelsens riktlinjer och anvisningar samt ansvarar för att styrelsen erhåller information och nödvändigt beslutsunderlag gällande bolagets och koncernens ställning, resultat, likviditet och utveckling. VD är föredragande vid styrelsemötena. VD tar i samråd med styrelsens ordförande fram nödvändig information och dokumentation som underlag för styrelsens arbete och för att styrelsen ska kunna fatta väl underbyggda beslut. Till sitt stöd har VD en koncernledning.

Ingrid Höög VD Wise Group

Anställd sedan:  2008

Aktieinnehav:  26 250

Ingrid Höög är fil kand inom konstvetenskap från Lunds Universitet. 1991-1995 arbetade Ingrid som marknadsförare och säljare på affärs- och konferenshotellen Star Hotels. 1995-2000 som KAM och kundsupportchef på transport och logistikföretaget Sve Rail Italia. 2000 började Ingrid som KAM och därefter regionchef för Framfab i Stockholm. Från 2004 arbetade Ingrid som VD och delägare i koncept- och designbyrån HallbergHöög fram till samgåendet med Creuna hösten 2005. Ingrid arbetade fram till 2007 som marknadschef med kundansvar på IT-konsultföretaget Creuna i Stockholm. Närmast kommer Ingrid från Wise Professionals där hon varit VD sen 2008.

Charlotte Berglund vVD / Ekonomi- och finanschef

Anställd sedan: 2004

Aktieinnehav: 23 660

Charlotte Berglund har en examen som diplomerad ekonomichef från Företags Ekonomiska Institutet. Charlotte kommer närmast från Tele2 AB där hon arbetade i stabsfunktion som Group Account Analyst. Dessförinnan har Charlotte innehaft befattning som ekonomichef i Saga Motion. Hon har tidigare erfarenhet från resebyråbranschen.

Nathalie Berthelius HR Chef

Anställd sedan:  2017
Aktieinnehav: -

Nathalie Berthelius har en magisterexamen i PA från Lunds universitet och startade sin karriär som rekryteringskonsult på Komet 2005. Sedan dess har hon arbetat som HR generalist på internationella konsultbolaget Accenture, som nordiskt rekryteringsansvarig för Avanade (joint venture Accenture-Microsoft) och som HR chef på det snabbväxande fintechbolaget iZettle. Nathalie kommer närmast från retailbyrån WorkShop International där hon var HR chef.

Boel Sjöstrand vd Wise Professionals

Anställd sedan: 2018
Aktieinnehav: 400

Boel Sjöstrand är civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och har en stark profil inom organisation, kultur, digitalisering och tillväxt. Tidigare har Boel arbetat på Netlight Consulting bland annat som COO, säljchef, konsult och partner. Boel har även erfarenhet som lärare och från Telekom.

Lisen Agnevik vd Wise Consulting

Anställd sedan:  2016
Aktieinnehav: -

Lisen Agnevik är personalvetare från Stockholms Universitet och har mångårig erfarenhet av affärsnära HR, verksamhetsutveckling och ledarskap. Lisen har haft roller som HR-direktör, HR-konsult samt resultatansvarig verksamhetschef inom olika branscher såsom flyg- och resebranschen, apoteksbranschen och Med Tech industrin.  Lisen har arbetat både nordiskt och globalt i bolag såsom SAS, TUI Nordic, Kronans Apotek och SHL Group. Lisen har varit en del av Wise Consulting sedan 2014 i roller som HR-Konsult, Affärsområdes- och Regionchef samt vice VD och tillträdde som VD 2018.

Mathias Linarfve vd Wise IT

Anställd sedan:  2010

Aktieinnehav: -

Mathias Linarfve är civilekonom och kommer närmast från Wise IT (tidigare Resurs koncernen) där han ansvarade för den operativa verksamheten i dotterbolagen. Tidigare har Mathias arbetat hos Releasy Customer Manager som försäljningschef under två år. Under perioden 2006-2008 var Mathias försäljningschef på Addici Communication och under perioden 2001-2006 arbetade han som försäljningschef på Manpower Business Solution. Mathias har tidigare även innehaft en rad olika befattningar, bl.a.  som Affärsutvecklingschef och Affärsområdeschef inom Manpower.

Niclas Smedberg vd Edge HR

Anställd sedan:  2010

Aktieinnehav:  1 500

Niclas Smedberg är diplomerad marknadsekonom från IHM Business School. Niclas har arbetat som säljare på Kinnevikbolaget Imedia (Cision), rekryteringskonsult på Proffice och Sales Search och som Marknads- och Informationschef på läkarbemanningsföretaget Wesam. 2006 tillträdde Niclas som Country Manager och delägare på Jobzone. Sedan 2010 har Niclas arbetat som vVD och Försäljningschef på Edge HR. Rollen som VD på Edge HR tillträdde Niclas i mars 2018.

Ulrica Ekeroth vd SalesOnly Sverige

Anställd sedan:  2008

Aktieinnehav: -

Ulrica Ekeroth är utbildad på PAO programmet på Stockholms Universitet. Hon kommer närmast från rollen som regionchef för Stockholm och Göteborg på SalesOnly och har arbetat på olika bolag inom Wise Group sedan 2008. Tidigare  erfarenheter innefattar affärsområdeschef i bemanningsbranschen, karriärcoach och tjänster som rekryterings-/bemanningschef.