Investor Relations

Ledning

Bolagets VD ansvarar för och sköter bolagets löpande förvaltning, leder verksamheten i enlighet med styrelsens riktlinjer och anvisningar samt ansvarar för att styrelsen erhåller information och nödvändigt beslutsunderlag gällande bolagets och koncernens ställning, resultat, likviditet och utveckling. VD är föredragande vid styrelsemötena. VD tar i samråd med styrelsens ordförande fram nödvändig information och dokumentation som underlag för styrelsens arbete och för att styrelsen ska kunna fatta väl underbyggda beslut. Till sitt stöd har VD en koncernledning.

Roland Gustavsson VD

Anställd sedan: 2004

Aktieinnehav: 117 804

Roland Gustavsson är civilekonom och beteendevetare från Stockholms universitet. Roland arbetade under 2000-2004 med försäljning och rekrytering inom Universum AB. Roland började som rekryteringskonsult på K2 Search 2004 och fick ansvaret för konsulter i Stockholm samt rollen som vice VD under 2007. Roland övergick till att vara VD för K2 search i augusti 2010. Roland tillträdde som VD för Wise Group i september 2012.

Charlotte Berglund Ekonomi- och finanschef

Anställd sedan: 2004

Aktieinnehav: 21 660

Charlotte Berglund har en examen som diplomerad ekonomichef från Företags Ekonomiska Institutet. Charlotte kommer närmast från Tele2 AB där hon arbetade i stabsfunktion som Group Account Analyst. Dessförinnan har Charlotte innehaft befattning som ekonomichef i Saga Motion. Hon har tidigare erfarenhet från resebyråbranschen.

Nathalie Berthelius HR Chef

Anställd sedan: 2017
Aktieinnehav: -

Nathalie Berthelius har en magisterexamen i PA från Lunds universitet och startade sin karriär som rekryteringskonsult på Komet 2005. Sedan dess har hon arbetat som HR generalist på internationella konsultbolaget Accenture, som nordiskt rekryteringsansvarig för Avanade (joint venture Accenture-Microsoft) och som HR chef på det snabbväxande fintechbolaget iZettle. Nathalie kommer närmast från retailbyrån WorkShop International där hon var HR chef.

Ingrid Höög vd Wise Professionals

Anställd sedan  2007

Aktieinnehav:  26 250

Ingrid Höög är fil kand inom konstvetenskap från Lunds Universitet. 1991-1995 arbetade Ingrid som marknadsförare och säljare på affärs- och konferenshotellen Star Hotels. 1995-2000 som KAM och kundsupportchef på transport och logistikföretaget Sve Rail Italia. 2000 började Ingrid som KAM och därefter regionchef för Framfab i Stockholm. Från 2004 arbetade Ingrid som VD och delägare i koncept- och designbyrån HallbergHöög fram till samgåendet med Creuna hösten 2005. Ingrid kommer närmast från en tjänst som marknadschef med kundansvar på IT-konsultföretaget Creuna i Stockholm.

Johan Segergren vd K2 Search

Anställd sedan  2001

Aktieinnehav:  176 100

Johan Segergren har en examen från PA-linjen vid Uppsala Universitet 1994. Han arbetade under åren 1995-2000 för Proffice AB, först som Rekryteringkonsult och senare som Affärsområdeschef för Proffice IT. Därefter följde tjänster inom HR och affärsutveckling på WM-data respektive Yesitworks innan han tillsammans med Stefan Wikström grundade Wise Consulting AB på sommaren 2001. Efter flera år som VD för Wise Consulting AB tillträdde Johan tjänsten som VD för K2 Search AB den 1 mars 2014.

Lina Cavalli vd Wise Consulting

Anställd sedan  2012
Aktieinnehav: -

Lina Cavalli har lång erfarenhet av affärsnära HR, verksamhetsutveckling och ledarskap i många olika bolag och branscher. Lina har haft roller som HR-chef, HR-konsult, projektledare och verksamhetschef inom bland annat Connecta, Försvarsmakten, Telenor, Basset, Eventforum och Poolia. Lina har varit en del av Wise Consulting sedan 2012 som teamchef, konsult, Affärsområdeschef och vice VD och tillträdde som vd 2016.

Mathias Linarfve vd Wise IT

Anställd sedan  2010

Aktieinnehav: -

Mathias Linarfve är civilekonom och kommer närmast från Wise IT (tidigare Resurs koncernen) där han ansvarade för den operativa verksamheten i dotterbolagen. Tidigare har Mathias arbetat hos Releasy Customer Manager som försäljningschef under två år. Under perioden 2006-2008 var Mathias försäljningschef på Addici Communication och under perioden 2001-2006 arbetade han som försäljningschef på Manpower Business Solution. Mathias har tidigare även innehaft en rad olika befattningar, bl.a.  som Affärsutvecklingschef och Affärsområdeschef inom Manpower.

Stefan Wikström vd Netsurvey Sweden

Anställd sedan  2001

Aktieinnehav:  159 272

Stefan Wikström är beteendevetare från Göteborgs Universitet. Stefan arbetade mellan 1997-2000 med försäljning och som rekryteringskonsult inom Proffice IT. Därefter följde tjänster inom HR och affärsutveckling i dotcom-branschen innan han tillsammans med Johan Segergren grundade Wise Consulting AB 2001. Stefans roll i bolaget var HR-management konsult samt därefter affärs- och produktutvecklingschef. Mellan 2009-2016 var han VD för Edge HR och tillträde 2016 som VD för Netsurvey.

Ulrica Ekeroth vd SalesOnly Sverige

Anställd sedan  2008

Aktieinnehav: -

Ulrica Ekeroth är utbildad på PAO programmet på Stockholms Universitet. Hon kommer närmast från rollen som regionchef för Stockholm och Göteborg på SalesOnly och har arbetat på olika bolag inom Wise Group sedan 2008. Tidigare  erfarenheter innefattar affärsområdeschef i bemanningsbranschen, karriärcoach och tjänster som rekryterings-/bemanningschef.

Ulrika Linnersjö VD Edge HR

Anställd sedan: 2017
Aktieinnehav: -

Ulrika Linnersjö studerade Human Resource Management and Organization vid Uppsala Universitet 2001-2005. Hon arbetade 2005-2006 som konsultchef med bemanning, rekrytering och merförsäljning på Academic Work Sweden. Senare, under samma period, arbetade Ulrika, som operativ ledare, med outsourcing på Academic Works dotterbolag Accentra. 2007- 2010, fick Ulrika ansvaret som Operations manager att starta upp Academic Works första verksamhet utomlands, Academic Work Norway. Ulrika tillträdde som VD för Academic Work Norway augusti 2010 till September 2012. Ulrika har även arbetat som HR Manager och Director of Human Resources. I rollen som Director of Human Resources, januari 2014 - februari 2017, arbetade Ulrika med att bygga upp och etablera HR funktionen  i koncernen Benify. Ulrika tillträdde som VD för Edge HR AB 2017.