Investor Relations

Översikt

Wise Group noterades på NASDAQ Stockholm 2015. Under denna sektion hittar du information om aktien, finansiella rapporter, bolagsstyrning, finansiell kalender och annan investerarrelaterad information. 

Nyheter

2020-05-14
Regulatorisk

Rättelsen avser att pressmeddelandet med rubriken "KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I WISE GROUP AB (publ) DEN 14 MAJ 2020", som publicerades tidigare idag den 14 maj 2020, felaktigt klassades som information som är skyldig att offentliggöras enligt EU:s marknadsmissbruksförordning ("MAR").

Nedan följer en rättad version.

2020-05-14
Regulatorisk

Årsstämma med aktieägarna i Wise Group AB (publ) har hållits den 14 maj 2020. Vid årsstämman fattades bl.a. beslut om att ingen utdelning skulle ske.

2020-05-14
Regulatorisk

Finansiell utveckling januari - mars 2020

  • Omsättningen uppgick till 252,7 Mkr jämfört med 244,1 Mkr motsvarande period föregående år. Omsättningen påverkas positivt med 6,6 Mkr avseende avyttringen av affärsområdet Comaea.
  • EBITDA uppgick till 12,6 Mkr jämfört med 4,6 Mkr motsvarande period föregående år. EBITDA påverkas positivt med 6,6 Mkr avseende avyttringen av affärsområdet Comaea samt belastas med kostnader av engångskaraktär om 2,6 Mkr (6,0).
  • Rörelseresultatet uppgick till 4,5 Mkr jämfört med -4,8 Mkr motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet påverkas positivt med 6,6 Mkr avseende avyttringen av affärsområdet Comaea samt belastas med kostnader av engångskaraktär om 2,6 Mkr (6,0).
  • Resultatet före skatt uppgick till 4,6 Mkr jämfört med -5,3 Mkr motsvarande period föregående år.
  • Periodens resultat uppgick till 4,6 Mkr jämfört med -4,3 Mkr motsvarande period föregående år.
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,62 kr (-0,58 kr).
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,61 kr (-0,58 kr).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 15,0 (1,0 Mkr).

Senaste rapporten

Finansiell kalender

augusti 20 2020
Delårsrapport Q2 2020
november 20 2020
Delårsrapport Q3 2020

IR-kontakt

Charlotte Berglund Ekonomi- och finanschef
+46 765 25 90 04 förnamn.efternamn@wisegroup.se