Investor Relations

Valberedning

Valberedningen representerar bolagets aktieägare och har till uppgift att bereda stämmans beslut i val- och arvodesfrågor samt i vissa fall föreslå procedurfrågor inför nästa valberedning.

Beslut om fastställande av principerna för utseende av en valberedning från årsmötet den 14 maj 2020: 

Stämman beslutade om fastställande av principer för utseende av valberedning i enlighet med styrelsens förslag, innebärande bl.a. att valberedningen ska ha tre ledamöter, varav en ska utses till ordförande. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen, men ska inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter.

Under Q4 2020 offentliggjordes valberedningen:
Till ledamöter i valberedningen utsågs Christian Rossi, Erik Dyrmann Juhler och Per Åhlgren.

Bolagets aktieägare är välkomna att lämna förslag och synpunkter till valberedningen senast den 15 januari 2020 via e-mail till valberedning@wisegroup.se alternativt via post till:

Wise Group AB
Att: Valberedning
Box 22109
104 22 Stockholm