Investor Relations

Valberedning

Valberedningen representerar bolagets aktieägare och har till uppgift att bereda stämmans beslut i val- och arvodesfrågor samt i vissa fall föreslå procedurfrågor inför nästa valberedning.

Beslut om fastställande av principerna för utseende av en valberedning från ÅRSSTÄMMAN den 11 maj 2023: 

Stämman beslutade om fastställande av principer för utseende av en valberedning i enlighet med framlagt förslag, innebärande bl.a. att valberedningen ska ha tre ledamöter. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen, men ska inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter. Stämman beslutade även att anta en instruktion för valberedningen.

Följande valberedning har nu bildats, baserat på ägandet 2023-09-30 och består av:

Christian Rossi som representant för Stefan Rossi, 32,56% Erik Dyrmann Juhler som representant för Banque Pictet & Cie (EUROPE) SA, W8IMY. 16,05% Per Åhlgren som representant för Erik Mitteregger förvaltnings AB, 16,61%.

Bolagets aktieägare är välkomna att lämna förslag och synpunkter till valberedningen senast den 12 januari 2024 via epost till valberedning@wisegroup.se eller via vanlig post till:

Wise Group AB
Att: Valberedning
Box 22109
104 22 Stockholm