Investor Relations

Ledning

Bolagets VD ansvarar för och sköter bolagets löpande förvaltning, leder verksamheten i enlighet med styrelsens riktlinjer och anvisningar samt ansvarar för att styrelsen erhåller information och nödvändigt beslutsunderlag gällande bolagets och koncernens ställning, resultat, likviditet och utveckling. VD är föredragande vid styrelsemötena. VD tar i samråd med styrelsens ordförande fram nödvändig information och dokumentation som underlag för styrelsens arbete och för att styrelsen ska kunna fatta väl underbyggda beslut. Till sitt stöd har VD en koncernledning.

Tobias Berglund VD Wise Group AB och VD Wise Consulting AB

Uppdrag sedan: 2023
Född år: 1972
Innehav: 30 000 köpoptioner utfärdade av Erik Mitteregger förvaltnings AB.
Tobias Berglund MSc Organization & Human Resource Management från Uppsala universitet. Har erfarenhet från olika chefsroller inom FMCG som bland annat CEO, Head of process development B2B. Har haft uppdrag inom Postnord som VP Corporate program med ansvar för koncernens transformationsprogram men också som VP Human Resources. Tobias har under flera år också verkat som senior management konsult och utfört uppdrag i allt från tidiga scales ups, IPO:s till internationella börsbolag. Tobias är VD för dotterbolaget Wise Consulting AB sedan 1 oktober 2022.

Jenny Berge VD SalesOnly Sverige AB och K2 Search AB

Uppdrag sedan: VD SalesOnly sedan 2018 och K2 Search sedan 2023
Född år: 1972
Innehav: 446 aktier och 5000 köpoptioner utfärdade av Erik Mitteregger förvaltnings AB.

Jenny har arbetat med ledarskap, strategisk sälj och marknadsföring i 30 år, t ex som försäljningschef på Jajja Kommunikation och Stepstone. Jenny har utbildning från IHM inom verksamhetsstyrning, strategisk marknadsföring och business management. Hon är även certifierad Sales Excellence Commercial Director. Utöver sitt arbete på Wise Group är Jenny rådgivare för Företagsekonomiska Institutet, IHM Business School och Stockholm School of Business inom YH-utbildningar till Key Account manager och Account Management. Jenny har arbetat på SalesOnly sedan 2013.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Brilliant Future AB.

Andreas Cederlund VD Wise Professionals AB

Uppdrag sedan: 2020
Född år: 1978
Innehav: 5000 köpoptioner utfärdade av Erik Mitteregger förvaltnings AB.

Andreas har en kandidatexamen inom företagsekonomi från Högskolan Väst. 2002-2004 arbetade Andreas som business controller på Lidl Sverige och därefter, 2004-2013, som affärsområdeschef på bemanningsföretaget Manpower Group. Sedan 2013 har Andreas verkat i roller som regionchef, kommersiell chef och nu VD inom Wise Group.

Elisabet Jarnbring CFO

Anställd sedan: 2020
Född år: 1966
Innehav: 5000 köpoptioner utfärdade av Erik Mitteregger förvaltnings AB.

Elisabet Jarnbring är ekonom med examen från Mittuniversitetet i Sundsvall. Hon har de senaste åren arbetat som interim CFO genom eget bolag med uppdrag för bland annat Knowit. Dessförinnan var hon CFO för Frösunda Omsorg AB och tidigare CFO för börsnoterade Avega Group AB.

Mathias Linarfve VD Wise IT AB

Uppdrag sedan: 2013

Född år: 1970
Innehav: 5000 köpoptioner utfärdade av Erik Mitteregger förvaltnings AB.

Mathias är ekonom från Uppsala universitet. Mellan 1996 och 2006 arbetade Mathias inom Manpower Group i olika ledande roller framför allt inom försäljning och affärsutveckling. Därefter var han med och startade upp Addici Service Management innan han 2008 var med och grundade Releasy Customer Management. 2010 började han som COO på Resurs Bemanning och kom till Wise Group i samband med ett förvärv 2013.

Jeanne Sinclair Chief Legal and Sustainability Officer

Anställd sedan: 2019
Född år: 1990
Innehav: 300 aktier och 5000 köpoptioner utfärdade av Erik Mitteregger förvaltnings AB.
Jeanne Sinclair har en juristexamen från Umeå universitet. Hon har varit anställd i Wise Group sedan 2019 i olika befattningar och har under sin tid i koncernen arbetat nära styrelse och koncernledning och drivit flera av koncernens strategiska projekt och compliancearbete. Sedan hösten 2022 är hon ansvarig för Wise Groups hållbarhetsarbete. Dessförinnan arbetade hon på advokatbyrå.

Michael Stenman CIO

Anställd sedan: 2022
Född år: 1980
Innehav: 5000 köpoptioner utfärdade av Erik Mitteregger förvaltnings AB.

Michael har examen i Pedagogik och Teknik från Stockholms Universitet. 2008-2011 arbetade Michael som IT-konsult inom främst bank- och försäkringsbranschen. 2011-2019 spenderade Michael inom Swecokoncernen i roller som "Business Relationship Manager" samt "Head of Business IT-Solutions" med fokus på affärsnära IT samt digitalisering. Michael kommer närmast från Newsec där han mellan 2019-2022 innehaft befattningen "Head of Digital Business Solutions".

Jonas Weckström VD Wise People Group OY

Uppdrag sedan: 2020

Född år: 1982
Innehav: 20 aktier och 5000 köpoptioner utfärdade av Erik Mitteregger förvaltnings AB.

Jonas innehar en examen i idrott och hälsopedagogik samt har genomfört officersutbildningen vid Försvarshögskolan. Jonas har jobbat inom HR-branschen i 20 år och är medgrundare till ett tillväxtföretag i Norden där han var styrelseledamot och HR-direktör. Under sina sju år på Wise Group har Jonas haft olika befattningar och ansvarsområden i Finland. Sedan 2020 är Jonas VD för den finska verksamheten inom Wise Group.