Investor Relations

Ledning

Bolagets VD ansvarar för och sköter bolagets löpande förvaltning, leder verksamheten i enlighet med styrelsens riktlinjer och anvisningar samt ansvarar för att styrelsen erhåller information och nödvändigt beslutsunderlag gällande bolagets och koncernens ställning, resultat, likviditet och utveckling. VD är föredragande vid styrelsemötena. VD tar i samråd med styrelsens ordförande fram nödvändig information och dokumentation som underlag för styrelsens arbete och för att styrelsen ska kunna fatta väl underbyggda beslut. Till sitt stöd har VD en koncernledning.

Ingrid Höög VD Wise Group

Anställd sedan:  2008
Född: 1962
Aktieinnehav:  26 250

Ingrid Höög är fil kand inom konstvetenskap från Lunds Universitet. 1991-1995 arbetade Ingrid som marknadsförare och säljare på affärs- och konferenshotellen Star Hotels. 1995-2000 som KAM och kundsupportchef på transport och logistikföretaget Sve Rail Italia. 2000 började Ingrid som KAM och därefter regionchef för Framfab i Stockholm. Från 2004 arbetade Ingrid som VD och delägare i koncept- och designbyrån HallbergHöög fram till samgåendet med Creuna hösten 2005. Ingrid arbetade fram till 2007 som marknadschef med kundansvar på IT-konsultföretaget Creuna i Stockholm. Närmast kommer Ingrid från Wise Professionals där hon varit VD sen 2008.

Charlotte Berglund vVD / Ekonomi- och finanschef

Anställd sedan: 2004

Aktieinnehav: 23 660

Charlotte Berglund har en examen som diplomerad ekonomichef från Företags Ekonomiska Institutet. Charlotte kommer närmast från Tele2 AB där hon arbetade i stabsfunktion som Group Account Analyst. Dessförinnan har Charlotte innehaft befattning som ekonomichef i Saga Motion. Hon har tidigare erfarenhet från resebyråbranschen.

Nathalie Berthelius HR Chef

Anställd sedan:  2017
Aktieinnehav: -

Nathalie Berthelius har en magisterexamen i PA från Lunds universitet och startade sin karriär som rekryteringskonsult på Komet 2005. Sedan dess har hon arbetat som HR generalist på internationella konsultbolaget Accenture, som nordiskt rekryteringsansvarig för Avanade (joint venture Accenture-Microsoft) och som HR chef på det snabbväxande fintechbolaget iZettle. Nathalie kommer närmast från retailbyrån WorkShop International där hon var HR chef.

Lars Gundersen Tillförordnad vd Brilliant Future

Anställd sedan: 1 feb 2019

Aktieinnehav: -

Lars Gundersen har en magister examen i programmering och en magister examen i ekonomi/business administration. Lars Gundersen har lång och bred erfarenhet från ledande roller som vd, ägare och styrelseledamot på teknik- och produktbolag inom finans och IT, där han framgångsrikt lett tillväxt- och utvecklingsresor samt genomfört ett antal förvärv.

Lisen Agnevik vd Wise Consulting

Anställd sedan:  2016
Aktieinnehav: -

Lisen Agnevik är personalvetare från Stockholms Universitet och har mångårig erfarenhet av affärsnära HR, verksamhetsutveckling och ledarskap. Lisen har haft roller som HR-direktör, HR-konsult samt resultatansvarig verksamhetschef inom olika branscher såsom flyg- och resebranschen, apoteksbranschen och Med Tech industrin.  Lisen har arbetat både nordiskt och globalt i bolag såsom SAS, TUI Nordic, Kronans Apotek och SHL Group. Lisen har varit en del av Wise Consulting sedan 2014 i roller som HR-Konsult, Affärsområdes- och Regionchef samt vice VD och tillträdde som VD 2018.

Mathias Linarfve vd Wise IT

Anställd sedan:  2010

Aktieinnehav: -

Mathias Linarfve är civilekonom och kommer närmast från Wise IT (tidigare Resurs koncernen) där han ansvarade för den operativa verksamheten i dotterbolagen. Tidigare har Mathias arbetat hos Releasy Customer Manager som försäljningschef under två år. Under perioden 2006-2008 var Mathias försäljningschef på Addici Communication och under perioden 2001-2006 arbetade han som försäljningschef på Manpower Business Solution. Mathias har tidigare även innehaft en rad olika befattningar, bl.a.  som Affärsutvecklingschef och Affärsområdeschef inom Manpower.

Jenny Berge VD SALESONLY

Anställd sedan:  2013
Aktieinnehav: -
Jenny Berge är utbildad på IHM. Hon kommer närmast från rollen som regionchef för Stockholm SalesOnly och har arbetat med sälj/service och ledarskap på olika bolag sedan 1994. Tidigare  erfarenheter innefattar försäljningschef, affärsområdeschef i utbildning och It branschen. Jenny sitter även med i ledningen för Stockholm School of Business.

Jonas Konstantinov Vd K2 Search

Anställd sedan: 2019
Aktieinnehav: -
Jonas Konstantinov har en civil Ekonom-examen från Handelshögskolan i Stockholm och Pol. Kand. från Stockholms Universitet. Jonas har erfarenhet från ett flertal branscher och kommer närmast från Diluca & Diluca AB där han arbetade som CFO. Dessförinnan har Jonas innehaft olika VD- och ledningsgruppsroller, bland annat inom Kinneviksfären.