Investor Relations

Ledning

Bolagets VD ansvarar för och sköter bolagets löpande förvaltning, leder verksamheten i enlighet med styrelsens riktlinjer och anvisningar samt ansvarar för att styrelsen erhåller information och nödvändigt beslutsunderlag gällande bolagets och koncernens ställning, resultat, likviditet och utveckling. VD är föredragande vid styrelsemötena. VD tar i samråd med styrelsens ordförande fram nödvändig information och dokumentation som underlag för styrelsens arbete och för att styrelsen ska kunna fatta väl underbyggda beslut. Till sitt stöd har VD en koncernledning.

Ingrid Höög VD Wise Group

Anställd sedan: 2008.
Född: 1962.
Aktieinnehav: 26 250.

Ingrid Höög är fil kand inom konstvetenskap från Lunds Universitet. 1991-1995 arbetade Ingrid som marknadsförare och säljare på affärs- och konferenshotellen Star Hotels. 1995-2000 som KAM och kundsupportchef på transport och logistikföretaget Sve Rail Italia. 2000 började Ingrid som KAM och därefter regionchef för Framfab i Stockholm. Från 2004 arbetade Ingrid som VD och delägare i koncept- och designbyrån HallbergHöög fram till samgåendet med Creuna hösten 2005. Ingrid arbetade fram till 2007 som marknadschef med kundansvar på IT-konsultföretaget Creuna i Stockholm. Närmast kommer Ingrid från Wise Professionals där hon varit VD sen 2008.

Nathalie Berthelius HR Chef

Anställd sedan: 2017.
Aktieinnehav: -

Nathalie Berthelius har en magisterexamen i PA från Lunds universitet och startade sin karriär som rekryteringskonsult på Universumgruppens Komet 2005. Sedan dess har hon arbetat som HR generalist på internationella konsultbolaget Accenture, som HR specialist och nordiskt rekryterings- och performance managementansvarig för Avanade (joint venture Accenture-Microsoft) och som global HR chef på både fintechbolaget iZettle och på retailbyrån WorkShop International.

Lisen Agnevik vd Wise Consulting

Anställd sedan: 2016.
Aktieinnehav: -

Lisen Agnevik är personalvetare från Stockholms Universitet och har mångårig erfarenhet av affärsnära HR, verksamhetsutveckling och ledarskap. Lisen har haft roller som HR-direktör, HR-konsult samt resultatansvarig verksamhetschef inom olika branscher såsom flyg- och resebranschen, apoteksbranschen och Med Tech industrin.  Lisen har arbetat både nordiskt och globalt i bolag såsom SAS, TUI Nordic, Kronans Apotek och SHL Group. Lisen har varit en del av Wise Consulting sedan 2014 i roller som HR-Konsult, Affärsområdes- och Regionchef samt vice VD och tillträdde som VD 2018.

Andreas Ferm VD Brilliant Future AB

Anställd sedan: 2020.
Aktieinnehav: 5 092.

Andreas Ferm är en erfaren ledare med utbildning från IHM som senast kommer från en roll som management konsult och dessförinnan VD på Telenor Inpli. Andreas har erfarenhet av roller som VD, försäljningschef och regionchef med ansvar i Sverige och nordeuropa inom framförallt IT och telekombranschen.

Ulrica Ekeroth Head of Cross Selling Wise Group & v.VD Wise Professionals

Anställd sedan: 2008.
Född: 1974.
Aktieinnehav: -

Ulrica är beteendevetare med lång erfarenhet inom attraktion och matchning, såväl i funktionsledar roller som inom konsultbranschen. Ulrica startade sin karriär inom Wise som rekryteringskonsult på Wise Professionals och har under åren startat och drivit ett av specialistbolagen inom koncernen, SalesOnly. Sedan 2019 har Ulrica arbetat med projekt kopplade till CRM och Cross Sales inom koncernen. From januari 2020 är Ulrica utöver Head of Cross sales Wise Group även Commercial Director och v.Vd på Wise Professionals.

Niclas Giertz Chief Experience Officer (CXO)

Anställd sedan: 2018.
Född: 1973.
Aktieinnehav: 4000.

Niclas Giertz har en fil kand i pedagogik och datateknik. Han har en bakgrund från den digitala byråbranschen där han arbetat på bolag som Spray, Razorfish och Creuna sedan 1998. Först som konsult med fokus på affärsutveckling, user experience och design och senare i ledande roller som designchef och HR-direktör med fokus på modern HR, ledarskap och employee experience.

Eola Änggård Runsten Ekonomi- och finanschef (interim)

Uppdrag sedan: 2020

Aktieinnehav: 0

Eola är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och kommer närmast från en befattning som CFO i AcadeMedia AB 2013-2019. Eola är även styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet i Mentice AB och Sdiptech AB. Eola har tidigare erfarenhet från EQT Partners, SEB och Affibody bland annat.