Investor Relations

Ledning

Bolagets VD ansvarar för och sköter bolagets löpande förvaltning, leder verksamheten i enlighet med styrelsens riktlinjer och anvisningar samt ansvarar för att styrelsen erhåller information och nödvändigt beslutsunderlag gällande bolagets och koncernens ställning, resultat, likviditet och utveckling. VD är föredragande vid styrelsemötena. VD tar i samråd med styrelsens ordförande fram nödvändig information och dokumentation som underlag för styrelsens arbete och för att styrelsen ska kunna fatta väl underbyggda beslut. Till sitt stöd har VD en koncernledning.

Tobias Berglund tf VD

Uppdrag sedan: 2023
Född år: 1972
Aktieinnehav: 0
Tobias Berglund MSc Organization & Human Resource Management från Uppsala universitet. Har erfarenhet från olika chefsroller inom FMCG som bland annat CEO, Head of process development B2B. Har haft uppdrag inom Postnord som VP Corporate program med ansvar för koncernens transformationsprogram men också som VP Human Resources. Tobias har under flera år också verkat som senior management konsult och utfört uppdrag i allt från tidiga scales ups, IPO:s till internationella börsbolag. Tobias är VD för dotterbolaget Wise Consulting AB sedan 1 oktober 2022.

Elisabet Jarnbring CFO

Anställd sedan: 2020
Född år: 1966
Aktieinnehav: 0

Elisabet Jarnbring är ekonom med examen från Mittuniversitetet i Sundsvall. Hon har de senaste åren arbetat som interim CFO genom eget bolag med uppdrag för bland annat Knowit. Dessförinnan var hon CFO för Frösunda Omsorg AB och tidigare CFO för börsnoterade Avega Group AB.

Michael Stenman CIO

Anställd sedan: 2022
Född år: 1980
Aktieinnehav: 0

Michael har examen i Pedagogik och Teknik från Stockholms Universitet. 2008-2011 arbetade Michael som IT-konsult inom främst bank- och försäkringsbranschen. 2011-2019 spenderade Michael inom Swecokoncernen i roller som "Business Relationship Manager" samt "Head of Business IT-Solutions" med fokus på affärsnära IT samt digitalisering. Michael kommer närmast från Newsec där han mellan 2019-2022 innehaft befattningen "Head of Digital Business Solutions".

Jeanne Sinclair Chief Legal and Sustainability Officer

Anställd sedan: 2019
Född år: 1990
Aktieinnehav: 190
Jeanne Sinclair har en juristexamen från Umeå universitet. Hon har varit anställd i Wise Group sedan 2019 i olika befattningar och har under sin tid i koncernen arbetat nära styrelse och koncernledning och drivit flera av koncernens strategiska projekt och compliancearbete. Sedan hösten 2022 är hon ansvarig för Wise Groups hållbarhetsarbete. Dessförinnan arbetade hon på advokatbyrå.

Sabina Lindström Chief HR Officer

Anställd sedan: 2023
Född: 1973
Aktieinnehav: 0

Sabina Lindström har en fil mag från P-programmet vid Umeå Universitet (1994-1998) och började efter sin examen som HR-generalist vid Ericsson Infotech i Karlstad. År 2002 fick Sabina en roll som HRBP vid Fujicolor Sverige AB, för att 2003 erbjudas rollen som HR-chef. Sabina har därefter arbetat i ledande HR-befattningar inom olika branscher, bland annat som HR-direktör för Egmont Publishing under 10 år. Närmast kommer Sabina från fintech-bolaget Zmarta där hon från och med januari 2021 arbetat som CHRO.