Investor Relations

Ledning

Bolagets VD ansvarar för och sköter bolagets löpande förvaltning, leder verksamheten i enlighet med styrelsens riktlinjer och anvisningar samt ansvarar för att styrelsen erhåller information och nödvändigt beslutsunderlag gällande bolagets och koncernens ställning, resultat, likviditet och utveckling. VD är föredragande vid styrelsemötena. VD tar i samråd med styrelsens ordförande fram nödvändig information och dokumentation som underlag för styrelsens arbete och för att styrelsen ska kunna fatta väl underbyggda beslut. Till sitt stöd har VD en koncernledning.

Ingrid Höög VD

Anställd sedan: 2008
Född: 1962
Aktieinnehav: 29 535

Ingrid Höög är fil kand inom konstvetenskap från Lunds Universitet. 1991-1995 arbetade Ingrid som marknadsförare och säljare på affärs- och konferenshotellen Star Hotels. 1995-2000 som KAM och kundsupportchef på transport och logistikföretaget Sve Rail Italia. 2000 började Ingrid som KAM och därefter regionchef för Framfab i Stockholm. Från 2004 arbetade Ingrid som VD och delägare i koncept- och designbyrån HallbergHöög fram till samgåendet med Creuna hösten 2005. Ingrid arbetade fram till 2007 som marknadschef med kundansvar på IT-konsultföretaget Creuna i Stockholm. Närmast kommer Ingrid från Wise Professionals där hon varit VD sen 2008.

Elisabet Jarnbring CFO

Uppdrag sedan: 2020
Född år: 1966
Aktieinnehav: 0

Elisabet Jarnbring är ekonom med examen från Mittuniversitetet i Sundsvall. Hon har de senaste åren arbetat som interim CFO genom eget bolag med uppdrag för bland annat Knowit. Dessförinnan var hon CFO för Frösunda Omsorg AB och tidigare CFO för börsnoterade Avega Group AB.

Ulrica Ekeroth Head of Cross Selling Wise Group & v.VD Wise Professionals

Anställd sedan: 2008
Född: 1974
Aktieinnehav: 0

Ulrica är beteendevetare med lång erfarenhet inom attraktion och matchning, såväl i funktionsledar roller som inom konsultbranschen. Ulrica startade sin karriär inom Wise som rekryteringskonsult på Wise Professionals och har under åren startat och drivit ett av specialistbolagen inom koncernen, SalesOnly. Sedan 2019 har Ulrica arbetat med projekt kopplade till CRM och Cross Sales inom koncernen. From januari 2020 är Ulrica utöver Head of Cross sales Wise Group även Commercial Director och v.Vd på Wise Professionals.

Michael Stenman CIO

Uppdrag sedan: 2022
Född år: 1980
Aktieinnehav: 0

Michael har examen i Pedagogik och Teknik från Stockholms Universitet. 2008-2011 arbetade Michael som IT-konsult inom främst bank- och försäkringsbranschen. 2011-2019 spenderade Michael inom Swecokoncernen i roller som "Business Relationship Manager" samt "Head of Business IT-Solutions" med fokus på affärsnära IT samt digitalisering. Michael kommer närmast från Newsec där han mellan 2019-2022 innehaft befattningen "Head of Digital Business Solutions".