Investor Relations

Teckningsoptioner

Vid årsstämman 2016 fattades beslut om emission av teckningsoptioner till ledande befattningshavare.
Det totala antalet utfärdade och utestående teckningsoptioner under 2016 uppgick till 121 500. Varje option ger rätt att teckna en aktie till kursen 55,84 SEK under perioden 1 maj – 30 juni 2019.

Fullständiga villkor teckningsoptioner 2016


Vid årsstämman 2017 fattades beslut om emission av teckningsoptioner till ledande befattningshavare.
Det totala antalet utfärdade och utestående teckningsoptioner under 2017 uppgick till 66 825. Varje option ger rätt att teckna en aktie till kursen 79,32 SEK under perioden 1 maj – 30 juni 2020.

Fullständiga villkor teckningsoptioner 2017


Vid årsstämman 2018 fattades beslut om emission av teckningsoptioner till ledande befattningshavare.
Det totala antalet utfärdade och utestående teckningsoptioner under 2018 uppgick till 75 935. Varje option ger rätt att teckna en aktie till kursen 76,10 SEK under perioden 1 maj – 30 juni 2021.

Fullständiga villkor teckningsoptioner 2018