Investor Relations

Ägare

15 största aktieägarna per 2020-03-31

Ägare Innehav aktier Andel av aktier
Stefan Rossi 2 606 400 35,3%
Banque Pictet & Cie (Europe) SA, W8IMY 1 071 366 14,5%
Erik Mitteregger Förvaltnings AB 1 000 000 13,5%
Björn Bengtsson 369 539 5,0%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 173 439 2,3%
Försäkringsbolaget Avanza Pension 142 962 1,9%
Martin Randel 100 000 1,4%
Ken Skoog 99 593 1,3%
Roland Gustavsson 95 804 1,3%
Patric Wester 42 714 0,6%
Juhler Holding A/S 42 415 0,6%
SEB Investment Management 41 697 0,6%
Wescorp Aktiebolag 41 449 0,6%
Svante Larsson 39 347 0,5%
Handelsbanken Sverige index, Criteria 36 000 0,5%
Summa de 15 största ägarna 5 902 725 79,9%
Övriga aktieägare 1 488 135 20,1%
Summa 7 390 860 100,0%

Aktier fördelat på storleksklasser per 2020-03-31

Antal aktier antal ägare andel av kapitalet % andel av rösterna %
1 - 500 2220 3,35% 3,35%
501 - 1000 179 1,95% 1,95%
1001 - 5000 188 5,78% 5,78%
5001 - 10000 34 3,08% 3,08%
10001 - 15000 8 1,43% 1,43%
15001 - 20000 8 1,93% 1,93%
20001 - 23 82,46% 82,46%
Totalt 2660 100% 100%