Investor Relations

Ägare

15 största aktieägarna per 2019-12-31

Ägare Innehav aktier Andel av aktier
Stefan Rossi 2 606 400 35,3%
UBS Switzerland AG, NQI 1 071 367 14,5%
Erik Mitteregger Förvaltnings AB 1 000 000 13,5%
Björn Bengtsson 362 749 4,9%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 164 394 2,2%
Försäkringsbolaget Avanza Pension 121 013 1,6%
Martin Randel 100 000 1,4%
Ken Skoog 99 953 1,4%
Roland Gustavsson 95 804 1,3%
Patric Wester 58 304 0,8%
Juhler Holding A/S 42 415 0,6%
SEB Investment Management 41 697 0,6%
Wescorp Aktiebolag 41 449 0,6%
Handelsbanken Sverige index, Criteria 36 597 0,5%
Karin Davegårdh 35 500 0,5%
Summa de 15 största ägarna 5 877 642 79,5%
Övriga aktieägare 1 513 218 20,5%
Summa 7 390 860 100,0%

Aktier fördelat på storleksklasser per 2019-12-31

Antal aktier antal ägare andel av kapitalet % andel av rösterna %
1 - 500 2204 3,41% 3,41%
501 - 1000 170 1,89% 1,89%
1001 - 5000 194 5,72% 5,72%
5001 - 10000 33 3,11% 3,11%
10001 - 15000 7 1,25% 1,25%
15001 - 20000 9 2,09% 2,09%
20001 - 24 82,53% 82,53%
Totalt 2641 100% 100%