Investor Relations

Ägare

15 största aktieägarna per 2021-06-30

Ägare Innehav aktier Andel av aktier
ROSSI, STEFAN ANGELO 2 606 400 35,27%
BANQUE PICTET & CIE (EUROPE) SA, W8IMY 1 071 366 14,50%
ERIK MITTEREGGER FÖRVALTNINGS AB 1 000 000 13,53%
BENGTSSON, BJÖRN 369 539 5,00%
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 202 851 2,74%
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 127 529 1,73%
RANDEL, MARTIN 100 000 1,35%
GUSTAVSSON, ROLAND 89 757 1,21%
SKOOG, KEN ROBERT 66 865 0,90%
JUHLER HOLDING AS 53 368 0,72%
BLOMQVIST, JOHAN 45 096 0,61%
WESCORP AKTIEBOLAG 41 449 0,56%
LARSSON, SVANTE 39 514 0,53%
KOCK, CHRISTIAN AXEL 36 710 0,50%
BERGSTRAND, ANDERS 36 010 0,49%
SUMMA 15 STÖRSTA ÄGARNA 5 886 454 79,65%
ÖVRIGA AKTIEÄGARE 1 504 406 20,35%
Summa 7 390 860 100,00%

Aktier fördelat på storleksklasser per 2021-06-30

Innehav Antal aktieägare Antal AK  Innehav (%) Röster (%)
1-500 2 162 223 583 3,03% 3,03%
501-1000 193 156 664 2,12% 2,12%
1001-5000 162 352 575 4,77% 4,77%
5001-10000 27 181 525 2,46% 2,46%
10001-15000 9 110 372 1,49% 1,49%
15001-20000 4 71 285 0,96% 0,96%
20001 –  30 6 294 856 84,79% 84,79%
 Summa 2021-06-30 2 587 7 390 860 100,00% 100,00%