Investor Relations

Ägare

Största aktieägarna per 2021-09-30

Ägare Innehav aktier Andel av aktier
ROSSI, STEFAN ANGELO 2 606 400 35,27%
BANQUE PICTET & CIE (EUROPE) SA, W8IMY 1 154 734 15,62%
ERIK MITTEREGGER FÖRVALTNINGS AB 1 000 000 13,53%
BENGTSSON, BJÖRN 369 539 5,00%
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 216 185 2,93%
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 130 926 1,77%
RANDEL, ANDREAS 100 000 1,35%
CLEARSTREAM BANKING S.A., W8IMY 89 432 1,21%
GUSTAVSSON, ROLAND 84 504 1,14%
SKOOG, KEN ROBERT 61 665 0,83%
KOCK, CHRISTIAN AXEL 57 826 0,78%
BLOMQVIST, JOHAN 57 159 0,77%
BERGSTRAND, ANDERS 43 126 0,58%
WESCORP AKTIEBOLAG 41 449 0,56%
LARSSON, SVANTE 39 541 0,53%
ÖVRIGA AKTIEÄGARE 1 338 374 18,11%
Summa 7 390 860 100,00%

Aktier fördelat på storleksklasser per 2021-09-30

Innehav Antal aktieägare Antal AK  Innehav (%) Röster (%)
1-500 2 066 207 849 2,81% 2,81%
501-1000 167 136 297 1,84% 1,84%
1001-5000 146 324 300 4,39% 4,39%
5001-10000 23 152 278 2,06% 2,06%
10001-15000 9 103 498 1,40% 1,40%
15001-20000 6 110 985 1,50% 1,50%
20001 –  26 6 355 653 85,99% 85,99%
 Summa 2021-09-30 2 443 7 390 860 100,00% 100,00%