Investor Relations

Ägare

Största aktieägarna per 2022-12-30

Ägare Innehav aktier Andel av aktier
ROSSI, STEFAN ANGELO 2 606 400 35,27%
BANQUE PICTET & CIE (EUROPE) SA, W8IMY 1 186 351 16,05%
ERIK MITTEREGGER FÖRVALTNINGS AB 1 000 000 13,53%
BENGTSSON, BJÖRN 382 539 5,18%
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 225 555 3,05%
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 118 917 1,61%
RANDEL, ANDREAS 100 000 1,35%
GUSTAVSSON, ROLAND 70 000 0,95%
SEB Investment Management 54 543 0,74%
SKOOG, KEN ROBERT 53 500 0,72%
ÖVRIGA AKTIEÄGARE 1 593 055 21,55%
SUMMA 7 390 860 100,00%

Aktier fördelat på storleksklasser per 2022-12-30

Innehav Antal aktieägare Antal AK  Innehav (%) Röster (%)
1-500 2 786 283 075 3,83% 3,83%
501-1000 195 157 710 2,13% 2,13%
1001-5000 199 417 772 5,65% 5,65%
5001-10000 33 232 063 3,14% 3,14%
10001-15000 8 101 819 1,38% 1,38%
15001-20000 7 118 464 1,60% 1,60%
20001 –  20 6 079 957 82,26% 82,26%
 Summa 2022-12-30 3 248 7 390 860 100,00% 100,00%