Investor Relations

Ägare

15 största aktieägarna per 2020-09-30

Ägare Innehav aktier Andel av aktier
Stefan Rossi 2 606 400 35,27%
Banque Pictet & Cie (Europe) SA, W8IMY 1 071 366 14,5%
Erik Mitteregger Förvaltnings AB 1 000 000 13,53%
Björn Bengtsson 369 539 5,0%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 143 308 1,94%
Försäkringsbolaget Avanza Pension 130 249 1,76%
Martin Randel 100 000 1,35%
Ken Skoog 97 539 1,32%
Roland Gustavsson 95 804 1,3%
Juhler Holding A/S 42 415 0,57%
Wescorp Aktiebolag 41 449 0,56%
Svante Larsson 38 014 0,51%
Handelsbanken Sverige index, Criteria 36 000 0,49%
BNY Mellon NA, W9 35 145 0,48%
Patric Wester 32 692 0,44%
Summa de 15 största ägarna 5 839 920 79,02%
Övriga aktieägare 1 556 940 20,98%
Summa 7 390 860 100,0%

Aktier fördelat på storleksklasser per 2020-06-30

Antal aktier antal ägare andel av kapitalet % andel av rösterna %
1 - 500 2179 3,37% 3,37%
501 - 1000 185 2,00% 2,00%
1001 - 5000 180 5,39% 5,39%
5001 - 10000 34 3,24% 3,24%
10001 - 15000 13 2,14% 2,14%
15001 - 20000 7 1,69% 1,69%
20001 - 24 82,18% 82,18%
Totalt 2622 100% 100%