Investor Relations

Ägare

Största aktieägarna per 2023-03-31

Ägare Innehav aktier Andel av aktier
ROSSI, STEFAN ANGELO 2 406 400 32,56%
ERIK MITTEREGGER FÖRVALTNINGS AB 1 200 000 16,24%
BANQUE PICTET & CIE (EUROPE) SA, W8IMY 1 186 351 16,05%
BENGTSSON, BJÖRN 375 093 5,08%
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 190 658 2,58%
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 105 150 1,42%
RANDEL, ANDREAS 100 000 1,35%
GUSTAVSSON, ROLAND 70 000 0,95%
SEB Investment Management 66 250 0,90%
SKOOG, KEN ROBERT 53 500 0,72%
ÖVRIGA AKTIEÄGARE 1 637 458 22,16%
SUMMA 7 390 860 100,00%

Aktier fördelat på storleksklasser per 2023-03-31

Innehav Antal aktieägare Antal AK  Innehav (%) Röster (%)
1-500 2 940 291 809 3,95% 3,95%
501-1000 202 162 878 2,20% 2,20%
1001-5000 207 440 761 5,96% 5,96%
5001-10000 30 209 666 2,84% 2,84%
10001-15000 7 86 291 1,17% 1,17%
15001-20000 7 119 589 1,62% 1,62%
20001 –  21 6 079 866 82,26% 82,26%
 Summa 2023-03-31 3 414 7 390 860 100,00% 100,00%