Investor Relations

Ägare

15 största aktieägarna per 2020-06-30

Ägare Innehav aktier Andel av aktier
Stefan Rossi 2 606 400 35,3%
Banque Pictet & Cie (Europe) SA, W8IMY 1 071 366 14,5%
Erik Mitteregger Förvaltnings AB 1 000 000 13,5%
Björn Bengtsson 369 539 5,0%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 156 863 2,1%
Försäkringsbolaget Avanza Pension 137 395 1,9%
Martin Randel 100 000 1,4%
Ken Skoog 97 539 1,3%
Roland Gustavsson 95 804 1,3%
Juhler Holding A/S 42 415 0,6%
Wescorp Aktiebolag 41 449 0,6%
Patric Wester 40 653 0,6%
Svante Larsson 39 347 0,5%
Handelsbanken Sverige index, Criteria 36 000 0,5%
BNY Mellon NA, W9 35 145 0,5%
Summa de 15 största ägarna 5 834 770 78,9%
Övriga aktieägare 1 556 090 21,1%
Summa 7 390 860 100,0%

Aktier fördelat på storleksklasser per 2020-06-30

Antal aktier antal ägare andel av kapitalet % andel av rösterna %
1 - 500 2307 3,53% 3,53%
501 - 1000 184 1,98% 1,98%
1001 - 5000 188 5,77% 5,77%
5001 - 10000 34 3,21% 3,21%
10001 - 15000 12 2,02% 2,02%
15001 - 20000 7 1,70% 1,70%
20001 - 22 81,79% 81,79%
Totalt 2754 100% 100%