Investor Relations

Ägare

Största aktieägarna per 2022-06-30.

Ägare Innehav aktier Andel av aktier
ROSSI, STEFAN ANGELO 2 606 400 35,3%
BANQUE PICTET & CIE (EUROPE) SA, W8IMY 1 154 734 15,6%
ERIK MITTEREGGER FÖRVALTNINGS AB 1 000 000 13,5%
BENGTSSON, BJÖRN 369 539 5,0%
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 246 787 3,3%
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 128 463 1,7%
RANDEL, ANDREAS 100 000 1,4%
GUSTAVSSON, ROLAND 70 000 0,9%
SKOOG, KEN ROBERT 62 384 0,8%
SEB INVESTMENT MANAGEMENT 60 124 0,8%
CLEARSTREAM BANKING S.A.,W8IMY 43 418 0,6%
PSG CAPITAL AB 40 290 0,5%
JOHANSSON, CHRISTER 36 378 0,5%
BNY MELLON NA (FORMER MELLON), W9 35 145 0,5%
BERGSTRAND, ANDERS 35 000 0,5%
ÖVRIGA AKTIEÄGARE 1 402 198 19,0%
SUMMA 7 390 860 100,0%

Aktier fördelat på storleksklasser per 2022-06-30

Innehav Antal aktieägare Antal AK  Innehav (%) Röster (%)
1-500 2 790 268 504 3,63% 3,63%
501-1000 199 163 168 2,21% 2,21%
1001-5000 193 412 702 5,58% 5,58%
5001-10000 28 204 014 2,76% 2,76%
10001-15000 9 108 602 1,47% 1,47%
15001-20000 7 121 302 1,64% 1,64%
20001 –  20 6 112 568 82,70% 82,70%
 Summa 2022-06-30 3 246 7 390 860 100,00% 100,00%