Investor Relations

Ägare

15 största aktieägarna per 2021-03-31

Ägare Innehav aktier Andel av aktier
Stefan Rossi 2 606 400 35,27%
Banque Pictet & Cie (Europe) SA, W8IMY 1 071 366 14,5%
Erik Mitteregger Förvaltnings AB 1 000 000 13,53%
Björn Bengtsson 369 539 5,0%
Försäkringsbolaget Avanza Pension 194 363 2,63%
Nordnet Pensionsförsäkring 129 297 1,75%
Martin Randel 100 000 1,35%
Roland Gustavsson 95 804 1,30%
Ken Skoog 88 239 1,19%
Juhler Holding AS 46 415 0,63%
Wescorp Aktiebolag 41 449 0,56%
Johan Blomqvist 40 096 0,54%
Svante Larsson 39 514 0,53%
SEB Investment MAnagement 36 502 0,49%
BNY Mellon NA W9 35 145 0,48%
Handelsbanken fonder 32 000 0,43%
Summa de 15 största ägarna 5 926 126 80,18%
Övriga aktieägare 1 446 734 19,82%
Summa 7 390 860 100,0%

Aktier fördelat på storleksklasser per 2020-06-30

Antal aktier antal ägare andel av kapitalet % andel av rösterna %
1 - 500 2 081 3,17% 3,17%
501 - 1000 182 2,00% 2,00%
1001 - 5000 170 4,98% 4,98%
5001 - 10000 35 3,32% 3,32%
10001 - 15000 10 1,71% 1,71%
15001 - 20000 8 1,95% 1,95%
20001 - 24 82,87% 82,87%
Totalt 2510 100% 100%