Investor Relations

Ägare

Största aktieägarna per 2022-03-31.

Ägare Innehav aktier Andel av aktier
ROSSI, STEFAN ANGELO 2 606 400 35,3%
BANQUE PICTET & CIE (EUROPE) SA, W8IMY 1 154 734 15,6%
ERIK MITTEREGGER FÖRVALTNINGS AB 1 000 000 13,5%
BENGTSSON, BJÖRN 369 539 5,0%
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 248 444 3,4%
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 133 726 1,8%
RANDEL, ANDREAS 100 000 1,4%
GUSTAVSSON, ROLAND 70 000 0,9%
SKOOG, KEN ROBERT 61 197 0,8%
KOCK, CHRISTIAN AXEL 58 665 0,8%
BLOMQVIST, JOHAN 57 159 0,8%
CLEARSTREAM BANKING S.A.,W8IMY 50 837 0,7%
WESCORP AKTIEBOLAG 41 449 0,6%
BNY MELLON NA (FORMER MELLON), W9 35 145 0,5%
BERGSTRAND, ANDERS 35 000 0,5%
ÖVRIGA AKTIEÄGARE 1 368 565 18,5%
SUMMA 7 390 860 100,0%

Aktier fördelat på storleksklasser per 2022-03-31

Innehav Antal aktieägare Antal AK  Innehav (%) Röster (%)
1-500 2 399 231 237 3,13% 3,13%
501-1000 163 135 265 1,83% 1,83%
1001-5000 151 319 075 4,32% 4,32%
5001-10000 26 183 581 2,48% 2,48%
10001-15000 10 118 230 1,60% 1,60%
15001-20000 7 125 892 1,70% 1,70%
20001 –  24 6 277 580 84,94% 84,94%
 Summa 2021-12-31 2 780 7 390 860 100,00% 100,00%