Investor Relations

Ägare

15 största aktieägarna per 2019-09-30

Ägare Innehav aktier Andel av aktier
Stefan Rossi 2 606 400 35,3%
UBS Switzerland AG, NQI 1 071 366 14,5%
Erik Mitteregger Förvaltnings AB 1 000 000 13,5%
Björn Bengtsson 362 749 4,9%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 173 468 2,3%
Försäkringsbolaget Avanza Pension 139 854 1,9%
Mikael Randel 100 000 1,4%
Ken Skoog 99 953 1,4%
Roland Gustavsson 95 804 1,3%
Patric Wester 56 376 0,8%
SEB Investment Management 41 697 0,6%
Wescorp Aktiebolag 41 449 0,6%
Stefan Wikström 35 850 0,5%
Karin Davegårdh 35 500 0,5%
BNY Mellon NY 34 145 0,5%
Summa de 15 största ägarna 5 894 611 79,8%
Övriga aktieägare 1 496 249 20,2%
Summa 7 390 860 100,0%

Aktier fördelat på storleksklasser per 2019-09-30

Antal aktier antal ägare andel av kapitalet % andel av rösterna %
1 - 500 2151 3,28% 3,28%
501 - 1000 173 1,90% 1,90%
1001 - 5000 186 5,75% 5,75%
5001 - 10000 31 2,85% 2,85%
10001 - 15000 11 1,88% 1,88%
15001 - 20000 10 2,34% 2,34%
20001 - 22 82,00% 82,00%
Totalt 2584 100% 100%