Investor Relations

Aktien

Wise Group är noterad på Nasdaq Stockholm small cap-lista sedan 2015-12-16. Aktien handlas under namnet WISE.

Wise Group noterades initialt under namnet Sign On AB på Stockholmsbörsens O-lista den 27 juni 2002. Under 2006 namnändrades bolaget till Wise Group AB. Bolaget bytte marknadsplats till First North den 16 april 2007 och noterades på Nasdaq OMX Stockholm small cap-listan den 16 december 2015.

Wise Group

NASDAQ Stockholm: WISE

Kurs:

Marknadsvärde:

Ticker: WISE.ST