Investor Relations

Finansiella rapporter

Finansiell översikt

Nyckeltal (Tkr) 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Nettoomsättning 910 464 744 591 686 257 784 838 766 691 686 410
Resultat efter finansiella poster 26 772 69 086 -6 228 823 24 983 23 625
Balansomslutning 409 879 404 267 412 086 341 957 359 012 333 443
Soliditet, % 32,4% 35,1% 24,3% 30,0% 35,9% 37,2%
Avkastning på genomsnittligt totalt kapital 4,7% 14,6% -3,0% -0,3% 4,0% 3,7%
Avkastning på genomsnittligt eget kapital 14,0% 49,3% -11,1% -1,0% 10,8% 9,1%
Medelantal anställda 592 491 568 681 663 635