Investor Relations

Nyheter

Wise Group AB (publ) korttidspermitterar samt varslar om uppsägningar

Wise Group har beslutat genomföra korttidspermitteringar vid samtliga arbetsställen för att anpassa personalstyrkan till rådande marknadsförutsättningar. Majoriteten av permitteringarna kommer ske med stöd av statliga subventioner. Bolagsgruppen har samtidigt för avsikt att varsla cirka 50 medarbetare om uppsägning. Erik Mitteregger och Stefan Rossi, styrelseledamöter och tillika två av Wise Groups större ägare, har meddelat att de helt avstår sina styrelsearvoden från och med april fram till årsstämman 2021. Övriga styrelsearvoden föreslås vara oförändrade. Koncernledningen och samtliga dotterbolags-vd:ar har beslutat att tills vidare sänka sina löner med 10 procent.

Besluten har fattats mot bakgrund av den osäkerhet om utvecklingen av samhällsekonomin som relaterar till coronaviruset (Covid-19). Osäkerheten påverkar Wise Groups verksamhet negativt på grund av, bland annat, lägre efterfrågan på rekrytering- och konsultuthyrningstjänster samt framflyttade projekt vad gäller medarbetarundersökningar. Ytterligare permitteringar och varsel kan inte uteslutas.

Wise Group AB publicerar årsredovisning för 2019 senast 23 april 2020 och delårsrapport för det första kvartalet den 14 maj 2020. Preliminära bedömningar indikerar att Covid-19s påverkan på kvartalets omsättning och resultat varit begränsad.

För ytterligare information kontakta:

Ingrid Höög vd och koncernchef Wise Group AB (publ) Tel +46 765 25 90 05, e-post: ingrid.hoog@wisegroup.se

Erik Mitteregger, styrelsens ordförande Wise Group AB (publ) e-post: erik.mitteregger@wisegroup.se

Denna information är sådan information som Wise Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars 2020 kl. 08:45 CEST.

Wise Group AB (publ) är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning och HR/Personalområdet. Wise Group har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, och Helsingfors. Aktien handlas på Nasdaq Stockholm, Small Cap. www.wisegroup.se