Investor Relations

Nyheter

Wise Group AB (publ) Årsredovisning för 2019

Idag, torsdagen den 23 april 2020, publicerar Wise Group AB sin årsredovisning för verksamhetsåret 2019 på bolagets hemsida https://investor.wisegroup.se/

För ytterligare information kontakta:

Charlotte Berglund, CFO/vice vd Wise Group AB (publ) Tel: +46 76 525 90 04, e-post: charlotte.berglund@wisegroup.se

Wise Group AB (publ), Box 22109, 104 22 Stockholm Tel: +46 8 525 90 00, e-post info@wisegroup.se

Denna information är sådan som Wise Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 april 2020 kl. 18:00 CEST.

Wise Group AB (publ) är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning och HR/Personalområdet. Wise Group har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, och Helsingfors. Aktien handlas på Nasdaq Stockholm, Small Cap. www.wisegroup.se