Investor Relations

Nyheter

Wise Group AB (publ): Andreas Cederlund tillträder som ny vd för dotterbolaget Wise Professionals AB

Andreas Cederlund har idag utsetts till ny vd för Wise Professionals AB, ett dotterbolag till Wise Group AB (publ). Andreas efterträder Boel Sjöstrand som lämnade posten på egen begäran i september. Andreas har under det senaste halvåret arbetat som Head of Commercial Development inom Wise Group AB och har dessförinnan en flerårig karriär inom Wise Professionals. Andreas tillträder sin befattning den 1 januari då han också inträder i Wise Group AB:s ledningsgrupp.

"Andreas är en innovativ ledare med en dokumenterad förmåga att leda och utveckla framgångsrika team där medarbetare trivs. Hans kommersiella höjd och marknadskunskap har resulterat i nöjda kunder och god lönsamhetsutveckling. Jag är glad över att Andreas nu träder in i rollen som vd för gruppens största bolag. " säger Ingrid Höög, vd Wise Group AB.

"Det här är utan tvekan mitt absoluta drömjobb. Jag har tidigare erfarenheter från Wise Professionals och från att ha arbetat brett med de kommersiella synergierna inom Wise Group. Baserat på detta ser jag goda möjligheter att vara med och uppfylla Wise Professionals vision om att kontinuerligt förnya synen på rekrytering för våra kunders bästa" sammanfattar Andreas Cederlund.

För ytterligare information kontakta:

Ingrid Höög vd och koncernchef Wise Group AB (publ) Tel +46 765 25 90 05, e-post: ingrid.hoog@wisegroup.se

Denna information är sådan information som Wise Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 december 2019 kl. 08:45 CET.

Wise Group AB (publ) är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning och HR/Personalområdet. Wise Group har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingfors. Aktien handlas på Nasdaq Stockholm, Small Cap. www.wisegroup.se

2019-11-06 17:25

Juryn för Human Growth Award, instiftat av Wise Group, utnämner ICA Gruppens Center of Excellence Learning team till Årets HR-team.

2019-11-05 10:03

Wise Group:s specialistbolag Edge lanserar en ny digital plattform med ett förtydligat produkterbjudande samt en mer kundoptimerad och digitaliserad köpprocess. I samband med detta lanseras även uppgraderade produkter, ett uppdaterat varumärke och Edge HR byter namn till Edge med tagline "HR made easy". Med hjälp av den nya försäljningskanalen mångdubblas målgruppen genom att mindre bolag som ännu inte implementerat en HR funktion nu också kan få stöd av produkterna.

2019-11-04 13:01
Regulatorisk

I enlighet med årsstämmans beslut ska ledamöterna i Wise Group ABs valberedning utses av de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget som önskar utse en representant. De aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen, representerar tillsammans cirka 63 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget. Valberedningens uppgift är att lämna förslag till årsstämman 2019 avseende stämmans ordförande, antal styrelseledamöter, styrelse, styrelseordförande samt ersättning till styrelseledamöterna.

2019-10-28 07:30

Wise Group har ingått avtal med M, en del av Volvo Car Mobility som ett led i att möjliggöra ett maximerat hållbart agerande för medarbetarna. Innan årsskiftet säljs den egna bilflottan i Stockholm till förmån för smart bildelning med M.

2019-10-18 09:00
Regulatorisk

Wise Group AB ("Wise") har idag ingått avtal med Comaea ECT AB om att genom en inkråmsöverlåtelse avyttra kund- och samarbetsavtal samt den exklusiva licensen att i Sverige sälja och utveckla programvaran Comaea CMS. Affären är villkorad av att vissa villkor är uppfyllda (se nedan).

1
2
...
15
>>