Investor Relations

Nyheter

SalesOnly och ProSales fördjupar samarbetet genom ett forskningsprojekt som fokuserar på kommersiella ledares framtida tillväxtutmaningar

SalesOnly specialiserar sig på rekrytering och uthyrning av säljkompetens och har i 10 år samarbetat med det svenska forskningsinstitutet ProSales. Nu fördjupas samarbetet.

Forskningsprojektet kommer att riktas mot 10 000 kommersiella beslutsfattare på nordisk nivå med målet att få insikter om vilka utmaningar dagens säljorganisationer står inför och vilka trender som har störst påverkan på deras framtida investeringar. Bland annat kommer studien att belysa viktiga trender som e-handel, framtida kompetensbehov och digital affärsutveckling.

- Den digitala omställningen som accelererats de senaste åren påverkar hela säljlandskapet och affärskomplexiteten utmanar såväl ledning som organisation. Kraven från kunder ökar i takt med förändrade köpbeteenden. De säljorganisationer som lyckas anpassa sig till den nya verkligheten kommer bli framtidens vinnare och SalesOnlys faktabaserade förhållningssätt bidrar till att vi kan ge kärnfull professionell rådgivning inom försäljning, säger Jenny Berge, VD SalesOnly.

Samarbetet innefattar också att SalesOnly är huvudpartner till ProSales årliga event The Sales Conference som syftar till att förse kommersiella ledare med inspiration, idéer och fakta kring hur man framtidssäkrar sin sälj- och marknadsorganisation. På eventet den 18 november kommer resultatet från forskningsprojektet att presenteras.

- Som partner tillför SalesOnly värdefulla insikter om vad marknaden eftersöker och hur framtida rekryteringsbehov ser ut. Ett gynnsamt samarbete som är värdedrivande för alla parter och för näringslivet i stort, säger Henrik Larsson Broman, Forskare ProSales.

Jenny Berge, VD SalesOnly

Tel: +46 760 00 18 97, e-post: jenny.berge@salesonly.se

Wise Group är en familj av specialistbolag inom rekrytering, konsulttjänster och digitala produkter som hjälper företag att nå sin fulla potential genom att sätta människan i centrum. Vi är en nordisk aktör med global räckvidd, med kunder i över 60 länder, och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingfors. Wise Group är noterad på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista.

www.wisegroup.se

2021-02-19 15:48
Regulatorisk

Rättelsen avser att rapporten som offentliggjordes idag den 19 februari 2021 kl 08.00 felaktigt innehöll texten om att denna delårsrapport har varit föremål för granskning av företagets revisorer. Någon granskning av företagets revisorer har ej skett av bokslutskommunikén 2020.

2021-02-10 16:00

Juryn för Human Growth Award, instiftat av Wise Group, utnämner Mentimeters HR-team till Årets HR-team.

2021-02-08 08:00

Med en redan stark affär inom segmentet e-handel satsar nu specialistbolagen Wise IT och SalesOnly tillsammans med Wise Professionals affärsområde KiMM på att samla sina erbjudanden i en gemensam hub. Specialisternas samlade kompetens frigör värde för både kunder och kandidater som vill utvecklas inom ett av marknadens mest snabbväxande områden.

2021-01-28 08:31

SalesOnly specialiserar sig på rekrytering och uthyrning av säljkompetens och har i 10 år samarbetat med det svenska forskningsinstitutet ProSales. Nu fördjupas samarbetet.

2021-01-18 09:02

Från att ha fokuserat på roller som Executive Assistant, Office Manager, sälj-, jurist- och kontorsassistenter tar The Pace steget och erbjuder hela paletten av administrativa specialistroller.

2020-12-02 08:30

Wise Group AB (publ) tar ett strategiskt grepp om offentliga affärer då dotterbolaget Wise Professionals med underleverantörer tilldelas ett 2 års ramavtal i Kammarkollegiets statliga ramavtalsupphandling gällande rekryteringstjänster.

1
2
...
18
>>