Investor Relations

Nyheter

Kommuniké från extra bolagsstämma i Wise Group AB (publ)

Wise Group AB (publ) har den 13 januari 2022 hållit en extra bolagsstämma vid vilken det i enlighet med valberedningens förslag beslutades att välja Roland Gustavsson till ny styrelseledamot i bolaget.

Styrelsen för Wise Group AB (publ) består därmed för tiden fram till slutet av årsstämman 2022 av styrelseordföranden Erik Mitteregger samt styrelseledamöterna Stefan Rossi, Torvald Thedéen, Ingrid Lindquist, Stefan Mahlstein, Annika Viklund och Roland Gustavsson.

Stockholm 2022-01-13

För ytterligare information kontakta:

Ingrid Höög VD och koncernchef Wise Group AB (publ)
Tel +46 765 25 90 05, e-post: ingrid.hoog@wisegroup.se

Wise Group är en familj av specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning, HR konsulting & ledarutveckling som hjälper företag att nå sin fulla potential genom att sätta människan i centrum. Vi är en nordisk aktör med global räckvidd, och lokal närvaro genom våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingfors. Wise Group är noterad på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista.

www.wisegroup.se