Investor Relations

Nyheter

2015-09-04 12:01

Wise Group AB (publ) - Förvärvar Comaea Internationals svenska verksamhet Wise Group AB ("Wise") har idag ingått avtal om att genom en inkråmsöverlåtelse förvärva källkoden samt en exklusiv licens att i Sverige sälja och utveckla programvaran Comaea CMS samt en icke-exklusiv licens att sälja och vidareutveckla programvaran globalt. Wise tar genom förvärvet över den svenska verksamheten, inklusive samtliga kund- och samarbetsavtal i Sverige. Comaea International AB ("Comaea") utvecklar och marknadsför Talent Managementsystem som hjälper företag, myndigheter och organisationer att kartlägga medarbetares kompetens och med detta som utgångspunkt planera deras arbetsinsatser. I samband med affären så tecknar Wise och Comaea ett samarbetsavtal avseende produktutveckling och support.

2015-09-04 11:29

Wise Group AB (Wise) har idag ingått avtal om investera i det norska bolaget Instacruit A/S. Instacruit har skapat en app-baserad lösning för mobil rekrytering, som syftar till att öka möjligheten för arbetssökande och rekryteringsföretag att finna varandra. Wise investerar 2 MSEK för 25% av aktierna samt erhåller en styrelseplats i Instacruit. Se instacruit.com

2015-08-27 08:29

FORTSATT TILLVÄXT OCH ÖKAD LÖNSAMHET

Finansiell utveckling april - juni 2015
· Omsättningen ökade under kvartalet med 18 procent till 157,3 Mkr (133,7 Mkr) jämfört med motsvarande period föregående år. För jämförbara enheter ökade omsättningen med 14 procent.
· Rörelseresultatet uppgick till 6,9 Mkr jämfört med 3,2 Mkr motsvarande period föregående år. Föregående års rörelseresultatet inkluderar avskrivningar om 1,3 Mkr avseende immateriella anläggningstillgångar hänförliga till förvärv.
· Resultatet före skatt uppgick till 6,9 Mkr jämfört med 3,4 Mkr motsvarande period föregående år.
· Resultat per aktie uppgick till 0,72 kr (0,36kr).
· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 7,0 Mkr (0,9Mkr).

2015-06-24 10:44

Det finns en kraft i företag och organisationer där människor får utrymme att nå sin fulla potential. Det nya prestigefulla priset Human Growth Award - Årets HR-chef 2015, har instiftats för att hylla nytänkande HR-chefer. Priset delas ut under festliga former den 3 november 2015 på konferensen Passion HR på Rival.

2015-06-10 11:54

Wise Group AB (publ) ("Wise Group" eller "Bolaget") offentliggjorde tidigare idag via ett pressmeddelande tidsplanen för sammanläggningen av aktier där datumet för avstämningsdagen i ingressen och i innehållet var motstridigt. För att klargöra är det den 24 juni 2015 som kommer att vara avstämningsdatum för sammanläggningen.

2015-06-10 09:01

Årsstämman i Wise Group AB (publ) ("Wise Group" eller "Bolaget") den 25 maj 2015 beslutade om sammanläggning av aktier innebärande att tjugo (20) befintliga aktier sammanläggs till en (1) ny aktie, med bemyndigande för styrelsen att fastställa avstämningsdag. Styrelsen i Wise Group har fastställt avstämningsdagen till den 25 juni 2015.

2015-05-26 08:30

Finansiell utveckling januari - mars 2015

  • Omsättningen ökade under kvartalet med 19 procent till 154,4 Mkr (130,1 Mkr) jämfört med motsvarande period föregående år. För jämförbara enheter ökade omsättningen med 15 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till 7,1 Mkr jämfört med 2,6 Mkr motsvarande period föregående år. Föregående års rörelseresultatet inkluderar avskrivningar om 1,4 Mkr avseende immateriella anläggningstillgångar hänförliga till förvärv.
  • Resultatet före skatt uppgick till 6,9 Mkr jämfört med 2,6 Mkr motsvarande period föregående år.
  • Resultat per aktie uppgick till 0,03 kr (0,01kr).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 11,7 Mkr (6,4 Mkr).
2015-05-25 17:39

Årsstämma med aktieägarna i Wise Group AB (publ) har hållits den 25 maj 2015. Vid årsstämman fattades bl.a. beslut om att till ägarna utdela 0,10 kr per aktie samt att genomföra en sammanläggning av aktier.

2015-04-27 08:41

Aktieägarna i Wise Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 25 maj 2015 kl. 16.00 i bolagets lokaler på Sveavägen 13, plan 15 i Stockholm.

<<
1
...
13
14
15
16
...
21
>>