Pressmaterial

Nyheter

Wise Group AB (publ) slutför avyttringen av Edge HR AB

Wise Group AB (publ) ("Wise Group") har sedan avtalet avseende försäljning av samtliga aktier i dess helägda dotterbolag Edge HR AB ("Edge") ingicks med Simployer Group AS den 13 september 2021 vidtagit de åtgärder som ansetts nödvändiga för att Edge ska kunna bedriva sin verksamhet självständigt. Därmed har villkoren för försäljningen uppfyllts och den tidigare aviserade avyttringen av Edge har slutförts.

Köpeskillingen om 30 Mkr på skuldfri basis har erlagts kontant. Gunilla Asker har i samband med att försäljningen slutförts, som tidigare aviserats, avgått som VD för Edge och tillträtt tjänsten som Chief Strategic Officer inom Wise Group AB och kvarstår som medlem av koncernens ledningsgrupp.

Detta pressmeddelande offentliggjordes, genom nedanstående kontaktpersons försorg, kl. 13:00 den 3 november 2021.

För ytterligare information

Erik Mitteregger, styrelsens ordförande Wise Group AB (publ)
Tel: +46 729 04 69 20, e-post: erik.mitteregger@wisegroup.se

Ingrid Höög, vd Wise Group AB (publ)
Tel: +46 765 25 90 05, e-post: ingrid.hoog@wisegroup.se

Wise Group är en familj av specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning, HR konsulting & ledarutveckling som hjälper företag att nå sin fulla potential genom att sätta människan i centrum. Vi är en nordisk aktör med global räckvidd, och lokal närvaro genom våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingfors. Wise Group är noterad på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista.

www.wisegroup.se

2022-07-12 09:25
Regulatorisk

Gunilla Asker lämnar efter slutfört uppdrag Wise Group och koncernens ledningsgrupp vid årsskiftet. Hon har varit verksam inom Wise Group sedan april 2020. Gunillas första uppdrag var, att som VD för dotterbolaget Edge HR, avsluta en omorganisation och utveckla digitaliseringen. Dotterbolaget under hennes ledning, avyttrades sedan framgångsrikt, i slutet av 2021. Parallellt med VD-rollen och under 2022 har Gunilla arbetat som koncernens Chief Strategy Officer med fokus på vidareutveckling och tillgängliggörande av Wise Groups strategi. Ett arbete som kommer att vara klart vid årsskiftet.

2022-04-19 14:00
Regulatorisk
2022-04-13 15:50
Regulatorisk

Aktieägarna i Wise Group AB (publ), org.nr 556686-3576, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 19 maj 2022 klockan 16.00 i House of Wise på Linnégatan 87 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 15.30.

2022-02-02 08:45

Katarina Walter, tidigare VD för tjänstedesignbyrån Antrop, tillträder som ny VD för Wise Consulting, ett helägt specialistbolag inom Wise Group. Katarina kommer att ingå i gruppens Management Team och tillträdet sker den 7 mars, 2022.

1
2
...
21
>>