Pressmaterial

Nyheter

Pontus Karlsson tillträder som ny VD för specialistbolaget K2 Search AB

Pontus Karlsson, tidigare VD för varumärkesbyrån ANR+1, tillträder som ny VD för K2 Search, ett helägt specialistbolag inom Wise Group. Pontus kommer att ingå i Management Team och tillträdet sker den 1 januari 2022.

- Det är ett nöje för mig att äntligen få berätta och officiellt välkomna Pontus Karlsson som VD på för vårt enda och fullt nordiska, executive search bolagen inom gruppen. K2 är ett av våra mest välkända varumärken och grundades redan 1996, med ett imponerande track-record att göra sin pay-off sann:"discovering great leaders". K2 är uppstickaren som en gång lyfte research som särskiljande faktor för att hitta talanger utanför etablerade nätverk. När vi nu gifter samman det, med Pontus gedigna affärs- och kundförståelse så ser vi fram emot att återigen utmana branschpraxis för att skapa ökad relevans och kundvärde. Pontus energi och inspiration smittar - så utöver sitt uppdrag som VD för K2, blir han en stor tillgång i det arbete jag leder - det gemensamma arbetet att sätta vår strategi inom gruppen, säger Ingrid Höög, koncernchef Wise Group.

- Med flera hundra ledarrekryteringar per år är K2 Search en betydande partner till både kunders och samhällets utveckling och tillväxt. K2:s idé och DNA är relevantare än någonsin och jag ser fram mot att tillsammans med teamet bidra till att under många år framåt hitta och utveckla fler fantastiska ledare, säger Pontus Karlsson.

Pontus efterträder Andreas Cederlund som leder bolaget fram till årsskiftet för att därefter fullt ut fokusera på sitt uppdrag som VD för systerbolaget Wise Professionals.

För ytterligare information kontakta:

Ingrid Höög VD och koncernchef Wise Group AB (publ)
Tel +46 765 25 90 05, e-post: ingrid.hoog@wisegroup.se

Wise Group är en familj av specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning, HR konsulting & ledarutveckling som hjälper företag att nå sin fulla potential genom att sätta människan i centrum. Vi är en nordisk aktör med global räckvidd, och lokal närvaro genom våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingfors. Wise Group är noterad på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista.

www.wisegroup.se

2022-02-02 08:45

Katarina Walter, tidigare VD för tjänstedesignbyrån Antrop, tillträder som ny VD för Wise Consulting, ett helägt specialistbolag inom Wise Group. Katarina kommer att ingå i gruppens Management Team och tillträdet sker den 7 mars, 2022.

2021-11-18 08:52

SalesOnly, ett bolag inom Wise Group, specialiserar sig på rekrytering och uthyrning av säljkompetens och har i tio år samarbetat med det svenska forskningsinstitutet Mercuri International Research (tidigare ProSales). Den 18 november släpper de tillsammans forskningsrapporten The Future State of Sales Skills - en kartläggning av framtidens försäljning.

2021-11-12 08:30
Regulatorisk

Finansiell utveckling juli - september 2021

  • Omsättningen uppgick till 170,1 Mkr (155,7) vilket är 9,2 procent högre än föregående år. Omsättning justerad för avyttringen av Brilliant Future var 170,1 (136,0) vilket är 25,1 procent högre än föregående år.
  • EBITDA uppgick till 13,0 Mkr (9,9) och EBITDA-marginalen uppgick till 7,6 procent (6,4). Under samma period föregående år påverkades EBITDA positivt av covid-19 relaterade bidrag med 3,7 Mkr. EBITDA justerad för jämförelsestörande poster under perioden var 13,0 Mkr (6,2) vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 7,6 procent (4,0). EBITDA justerad för avyttringen av Brilliant Future samt jämförelsestörande poster var 13,0 Mkr (7,7). EBITDA marginalen för justerat utfall under perioden var 7,6 procent (5,7).
  • Rörelseresultatet uppgick till 7,3 Mkr (2,0). Under samma period föregående år påverkades rörelseresultatet positivt av covid-19 relaterade bidrag med 3,7 Mkr. Rörelseresultat justerat för jämförelsestörande poster under perioden var 7,3 Mkr (-1,7) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 4,3 procent (-1,1). Rörelseresultat justerat för avyttringen av Brilliant Future samt jämförelsestörandeposter var 7,3 (0,5). Rörelsemarginalen för justerat utfall under perioden var 4,3 procent (0,4).
  • Resultatet före skatt uppgick till 6,3 Mkr (1,9).
  • Periodens resultat uppgick till 5,3 Mkr (1,7).
  • Resultat per aktie före utspädning 0,72 kr (0,23) och efter utspädning uppgick till 0,72 kr (0,23).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -17,9 Mkr (0,04).

2021-10-19 09:00
Regulatorisk
2021-10-18 17:10
Regulatorisk

Jon Persson har idag meddelat att han avgår som ordinarie ledamot i styrelsen för Wise Group AB. Orsaken är att han tillträtt en operativ befattning i ett annat bolag som inte tillåter fortsatt engagemang i Wise Group AB:s styrelse.

<<
1
2
3
...
21
>>