Pressmaterial

Nyheter

ICA Gruppens CoE Learning team vinner Human Growth Award 2019

Juryn för Human Growth Award, instiftat av Wise Group, utnämner ICA Gruppens Center of Excellence Learning team till Årets HR-team.

- Genom en konkret framarbetad strategi har teamet skapat en organisationsgemensam plattform som möjliggör att arbeta med lärande på ett modernt sätt. De involverar andra bolag i att pilottesta lärandesätt för att snabbare mäta effekt och satsa rätt. Teamet har skapat en rörelse där medarbetare av egen vilja till större utsträckning driver sitt egna lärande vilket i sin tur möjliggör starkare affärsresultat. De inspirerar med sitt engagemang som genomsyrar initiativen, men också med sitt syftesmedvetna ifrågasättande av teamets egna strukturer sett till målen. Lärande har på bara något år blivit en del av medarbetarsamtalet och fått plats i ICAs övergripande koncernstrategi. Det virala teamet står på barrikaderna för ett snabbare och enklare lärande, lyder juryns motivering.

- Att lyfta inspirerande och innovativa team är en viktig symbol för det mänskligare och modigare näringsliv vi på Wise vill stötta. Teamet på ICA kommer med all säkerhet ge ökad skärpa för synen på lärande generellt och genom det stärka hållbarheten på både individ- och organisationsnivå, säger Nathalie Berthelius, HR-och kulturchef, Wise Group.

Dryga 40 kvalificerade nomineringar mynnade efter en grundlig juryprocess ut i finalisterna BillerudKorsnäs, ICA gruppen CoE Learning och Trafikverket Lön/HR support, som Wise Group och juryn gratulerar.

Årets jury bestod av 2018 års finalister KRY/LIVI (Anna Fredrixon), Sveriges Radio (Carolina Wikström) och vinnare Gröna Lund (Ida Troive). Prisutdelningen i regi av Wise Group och Wise Consulting ägde rum på Gröna Lundsteatern med drygt 150 gäster med HR bakgrund.

Läs mer på www.humangrowthaward.com, för ytterligare information kontakta:

Nathalie Berthelius, HR-och kulturchef Wise Group AB (publ) Tel +46 768 43 12 54
e-post: nathalie.berthelius@wisegroup.se

Wise Group är en familj av specialistbolag inom rekrytering, konsulttjänster och digitala produkter som hjälper företag att nå sin fulla potential genom att sätta människan i centrum. Vi är en nordisk aktör med global räckvidd, med kunder i över 60 länder, och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingfors. Wise Group är noterad på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista.

www.wisegroup.se

2019-11-06 17:25

Juryn för Human Growth Award, instiftat av Wise Group, utnämner ICA Gruppens Center of Excellence Learning team till Årets HR-team.

2019-11-05 10:03

Wise Group:s specialistbolag Edge lanserar en ny digital plattform med ett förtydligat produkterbjudande samt en mer kundoptimerad och digitaliserad köpprocess. I samband med detta lanseras även uppgraderade produkter, ett uppdaterat varumärke och Edge HR byter namn till Edge med tagline "HR made easy". Med hjälp av den nya försäljningskanalen mångdubblas målgruppen genom att mindre bolag som ännu inte implementerat en HR funktion nu också kan få stöd av produkterna.

2019-11-04 13:01
Regulatorisk

I enlighet med årsstämmans beslut ska ledamöterna i Wise Group ABs valberedning utses av de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget som önskar utse en representant. De aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen, representerar tillsammans cirka 63 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget. Valberedningens uppgift är att lämna förslag till årsstämman 2019 avseende stämmans ordförande, antal styrelseledamöter, styrelse, styrelseordförande samt ersättning till styrelseledamöterna.

2019-10-28 07:30

Wise Group har ingått avtal med M, en del av Volvo Car Mobility som ett led i att möjliggöra ett maximerat hållbart agerande för medarbetarna. Innan årsskiftet säljs den egna bilflottan i Stockholm till förmån för smart bildelning med M.

2019-10-18 09:00
Regulatorisk

Wise Group AB ("Wise") har idag ingått avtal med Comaea ECT AB om att genom en inkråmsöverlåtelse avyttra kund- och samarbetsavtal samt den exklusiva licensen att i Sverige sälja och utveckla programvaran Comaea CMS. Affären är villkorad av att vissa villkor är uppfyllda (se nedan).

1
2
...
15
>>