Pressmaterial

Nyheter

2015-12-11 16:15

Nasdaq Stockholms bolagskommitté godkände den 9 december 2015 att Wise Group AB (publ) ("Wise") aktier upptas till handel på Nasdaq Stockholms huvudmarknad och därmed avnoteras från Nasdaq First North Premier.

2015-11-20 08:30

Finansiell utveckling juli - september 2015

  • Omsättningen ökade under kvartalet med 20 procent till 137,0 Mkr (114,5 Mkr) jämfört med motsvarande period föregående år. För jämförbara enheter ökade omsättningen med 18 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till 5,8 Mkr jämfört med 1,6 Mkr motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet inkluderar avskrivningar om 0,0 Mkr (1,3) avseende immateriella anläggningstillgångar hänförliga till förvärv.
  • Resultatet före skatt uppgick till 6,1 Mkr jämfört med 1,8 Mkr motsvarande period föregående år.
  • Resultat per aktie uppgick till 0,63 kr (0,19kr).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -4,3 Mkr (-7,0Mkr).
2015-11-17 10:34

Valberedning i Wise Group AB (publ) har bildats baserat på ägande per den 30 september 2015.

2015-11-03 16:24

Juryn i Human Growth Award har valt 2015 års förebild och inspiratör
Vinnaren offentliggjordes idag, den 3e november 2015, under festliga former på konferensen Passion HR på Rival. Slutstriden stod mellan finalkandidaterna Charlotte Wernros, K-Rauta, Mattias Segelmark, 3, Paulina Ekvall, Arla och Sofia Birk, Solna Stad. Ekvall drog det längsta strået med sitt obändiga affärsfokus och smittande energi.

2015-11-03 15:00

Juryn i Human Growth Award har valt 2015 års förebild och inspiratör
Vinnaren offentliggjordes idag, den 3e november 2015, under festliga former på Passion HR på Rival. Slutstriden stod mellan finalkandidaterna Charlotte Wernros, K-Rauta, Mattias Segelmark, 3, Paulina Ekvall, Arla och Sofia Birk, Solna Stad. Ekvall drog det längsta strået med sitt obändiga affärsfokus och sin smittande energi. Hon var också den som fick högst poäng i en jämförelse mellan slutkandidaterna, jämförelseparametrarna var; utveckling i bolaget under 2015, mätbara effekter, förmågan att skapa energi i organisationen.

2015-10-21 09:47

Juryn i Human Growth Award har utsett 2015 års fyra toppkandidater bland femtio nominerade

Charlotte Wernros, K-rauta, Mattias Segelmark, 3, Paulina Ekvall, Arla och Sofia Birk, Solna Stad är de fyra som efter ett gediget juryarbete, imponerade allra mest.

2015-09-04 12:01

Wise Group AB (publ) - Förvärvar Comaea Internationals svenska verksamhet Wise Group AB ("Wise") har idag ingått avtal om att genom en inkråmsöverlåtelse förvärva källkoden samt en exklusiv licens att i Sverige sälja och utveckla programvaran Comaea CMS samt en icke-exklusiv licens att sälja och vidareutveckla programvaran globalt. Wise tar genom förvärvet över den svenska verksamheten, inklusive samtliga kund- och samarbetsavtal i Sverige. Comaea International AB ("Comaea") utvecklar och marknadsför Talent Managementsystem som hjälper företag, myndigheter och organisationer att kartlägga medarbetares kompetens och med detta som utgångspunkt planera deras arbetsinsatser. I samband med affären så tecknar Wise och Comaea ett samarbetsavtal avseende produktutveckling och support.

2015-09-04 11:29

Wise Group AB (Wise) har idag ingått avtal om investera i det norska bolaget Instacruit A/S. Instacruit har skapat en app-baserad lösning för mobil rekrytering, som syftar till att öka möjligheten för arbetssökande och rekryteringsföretag att finna varandra. Wise investerar 2 MSEK för 25% av aktierna samt erhåller en styrelseplats i Instacruit. Se instacruit.com

2015-08-27 08:29

FORTSATT TILLVÄXT OCH ÖKAD LÖNSAMHET

Finansiell utveckling april - juni 2015
· Omsättningen ökade under kvartalet med 18 procent till 157,3 Mkr (133,7 Mkr) jämfört med motsvarande period föregående år. För jämförbara enheter ökade omsättningen med 14 procent.
· Rörelseresultatet uppgick till 6,9 Mkr jämfört med 3,2 Mkr motsvarande period föregående år. Föregående års rörelseresultatet inkluderar avskrivningar om 1,3 Mkr avseende immateriella anläggningstillgångar hänförliga till förvärv.
· Resultatet före skatt uppgick till 6,9 Mkr jämfört med 3,4 Mkr motsvarande period föregående år.
· Resultat per aktie uppgick till 0,72 kr (0,36kr).
· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 7,0 Mkr (0,9Mkr).

<<
1
...
12
13
14
15
...
21
>>