Pressmaterial

Nyheter

9 av 10 företagsledare rapporterar kompetensglapp i sina säljorganisationer

SalesOnly, ett bolag inom Wise Group, specialiserar sig på rekrytering och uthyrning av säljkompetens och har i tio år samarbetat med det svenska forskningsinstitutet Mercuri International Research (tidigare ProSales). Den 18 november släpper de tillsammans forskningsrapporten The Future State of Sales Skills - en kartläggning av framtidens försäljning.

Studien har undersökt kompetensgapet hos dagens säljorganisationer och kartlagt vilka kompetenser och säljegenskaper som kommer att efterfrågas på marknaden i framtiden. Resultatet av studien baseras på intervjuer med över 1000 globala företagsledare från ett brett spektrum av branscher.

Studiens resultat visar bland annat:

  • 9 av 10 VD:ar och försäljningschefer rapporterar kompetensglapp i sina säljorganisationer
  • Var tredje säljare och säljchef saknar rätt kompetens för framtiden
  • För 9 av 10 företag är det en utmaning att rekrytera och attrahera rätt kompetens till marknad och sälj

"Den digitala omställningen som accelererats de senaste åren har påverkat och fortsätter att påverka hela säljlandskapet. Resultatet av studien bekräftar den verklighet vi ser i vårt dagliga arbete med rekrytering av säljare och säljledare. Köp- och säljbeteenden förändras och företagen har svårt att hänga med. I den här rapporten finns viktiga insikter som företagen behöver ta med sig för att säkra kompetensförsörjning och konkurrenskraft både nu och i framtiden." säger Jenny Berge, VD på SalesOnly.

"Framtidens försäljning blir alltmer komplex och mångfacetterad. Därför behövs också mer forskning och studier om vad som skapar framgång i turbulenta affärsmiljöer. I vårt samarbete med SalesOnly vill vi bättre förstå vilka kompetenser som kommer att krävas och hur det framtida rekryteringsbehovet ser ut. Något som är gynnsamt för alla parter i näringslivet" säger Henrik Larsson-Broman, forskare på Mercuri International Research.

Rapporten släpps i samband med The Sales Conference den 18 november.

För ytterligare information kontakta:
Jenny Berge, VD SalesOnly AB
Tel: +46 760 00 18 97, e-post: jenny.berge@salesonly.se

Ingrid Höög, VD och Koncernchef Wise Group AB
Tel:+46 765 25 90 05, e-post: ingrid,hoog@wisegroup.se

Wise Group är en familj av specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning, HR konsulting & ledarutveckling som hjälper företag att nå sin fulla potential genom att sätta människan i centrum. Vi är en nordisk aktör med global räckvidd, och lokal närvaro genom våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingfors. Wise Group är noterad på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista.

www.wisegroup.se

2022-02-02 08:45

Katarina Walter, tidigare VD för tjänstedesignbyrån Antrop, tillträder som ny VD för Wise Consulting, ett helägt specialistbolag inom Wise Group. Katarina kommer att ingå i gruppens Management Team och tillträdet sker den 7 mars, 2022.

2021-11-18 08:52

SalesOnly, ett bolag inom Wise Group, specialiserar sig på rekrytering och uthyrning av säljkompetens och har i tio år samarbetat med det svenska forskningsinstitutet Mercuri International Research (tidigare ProSales). Den 18 november släpper de tillsammans forskningsrapporten The Future State of Sales Skills - en kartläggning av framtidens försäljning.

2021-11-12 08:30
Regulatorisk

Finansiell utveckling juli - september 2021

  • Omsättningen uppgick till 170,1 Mkr (155,7) vilket är 9,2 procent högre än föregående år. Omsättning justerad för avyttringen av Brilliant Future var 170,1 (136,0) vilket är 25,1 procent högre än föregående år.
  • EBITDA uppgick till 13,0 Mkr (9,9) och EBITDA-marginalen uppgick till 7,6 procent (6,4). Under samma period föregående år påverkades EBITDA positivt av covid-19 relaterade bidrag med 3,7 Mkr. EBITDA justerad för jämförelsestörande poster under perioden var 13,0 Mkr (6,2) vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 7,6 procent (4,0). EBITDA justerad för avyttringen av Brilliant Future samt jämförelsestörande poster var 13,0 Mkr (7,7). EBITDA marginalen för justerat utfall under perioden var 7,6 procent (5,7).
  • Rörelseresultatet uppgick till 7,3 Mkr (2,0). Under samma period föregående år påverkades rörelseresultatet positivt av covid-19 relaterade bidrag med 3,7 Mkr. Rörelseresultat justerat för jämförelsestörande poster under perioden var 7,3 Mkr (-1,7) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 4,3 procent (-1,1). Rörelseresultat justerat för avyttringen av Brilliant Future samt jämförelsestörandeposter var 7,3 (0,5). Rörelsemarginalen för justerat utfall under perioden var 4,3 procent (0,4).
  • Resultatet före skatt uppgick till 6,3 Mkr (1,9).
  • Periodens resultat uppgick till 5,3 Mkr (1,7).
  • Resultat per aktie före utspädning 0,72 kr (0,23) och efter utspädning uppgick till 0,72 kr (0,23).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -17,9 Mkr (0,04).

2021-10-19 09:00
Regulatorisk
2021-10-18 17:10
Regulatorisk

Jon Persson har idag meddelat att han avgår som ordinarie ledamot i styrelsen för Wise Group AB. Orsaken är att han tillträtt en operativ befattning i ett annat bolag som inte tillåter fortsatt engagemang i Wise Group AB:s styrelse.

<<
1
2
3
...
21
>>