Investor Relations

Nyheter

Wise Group tilldelas ramavtal i Kammarkollegiets upphandling

Wise Group AB (publ) tar ett strategiskt grepp om offentliga affärer då dotterbolaget Wise Professionals med underleverantörer tilldelas ett 2 års ramavtal i Kammarkollegiets statliga ramavtalsupphandling gällande rekryteringstjänster.

Näringslivet är i en stor omställning där kompetensförsörjning, värdeskapande och medarbetarengagemang är centrala frågor. Wise Group ser offentlig sektor som en tillväxtmarknad och har under året valt att satsa strategiskt på offentlig upphandling.

- Wise Groups drivkraft är att bidra till ett mer mänskligt och modigt näringsliv och en hållbar framtid. Sveriges offentliga sektors inköp uppgår till cirka 25 procent av BNP och sektorn står inför stora utmaningar när det gäller kompetensförsörjning, ett område där vi som grupp är oerhört starka, säger Ingrid Höög, Koncernchef Wise Group.

Ett avtal har träffats med Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet och är det första offentliga avtalet som spänner över flera bolag inom Wise Group.

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet upphandlar och samordnar ramavtal som alla myndigheter och andra offentligt styrda organ kan nyttja. Det innebär att minst 250 myndigheter/organisationer kan avropa rekryteringstjänster från avtalet. Kammarkollegiet uppskattar det totala värdet av rekryteringstjänster till anslutna organisationer till 25-60 miljoner kronor per år.

- Det krävs både bredd och spetskompetens att utföra uppdrag från riksdag och regering. Våra specialister inom flera Wise Group bolag i nära samarbete ser fram emot att ge Kammarkollegiet och andra offentliga verksamheter förutsättningar för tillväxt hos såväl medarbetare som affär, säger Andreas Cederlund, VD Wise Professionals och K2 Search.

Avtalet med Wise Professionals AB gäller från och med den 23e november och gäller i 24 månader, Kammarkollegiet kan därefter besluta om att förlänga avtalet i längst 24 månader.

Avtalet gäller rekryteringstjänster av specialister med spetskompetens samt rekrytering av IT-chefer och IT-specialister. Det spänner geografiskt över Stockholm, Sydsverige, Västsverige och Östra Mellansverige (endast spetskompetens). Wise Professionals är avtalspart till Kammarkollegiet med K2 Search och Wise IT som underleverantörer till flera av tjänsterna.

För ytterligare information, vänligen kotakta:

Ingrid Höög vd och koncernchef Wise Group AB (publ)
Tel +46 765 25 90 05, e-post: ingrid.hoog@wisegroup.se

Ulrica Ekeroth, Affärs- och kundutvecklingsansvarig Wise Group AB (publ)
Tel: +46 706 00 44 84, e-post: ulrica.ekeroth@wisegroup.se

Andreas Cederlund, VD K2 Search AB och Wise Professionals AB
Tel: +46 702 43 74 45, e-post: andreas.cederlund@wise.se

Mathias Linarfve, VD Wise IT AB
Tel: +46 703 77 44 44, e-post: mathias.linarfve@wiseit.se

Wise Group är en familj av specialistbolag inom rekrytering, konsulttjänster och digitala produkter som hjälper företag att nå sin fulla potential genom att sätta människan i centrum. Vi är en nordisk aktör med global räckvidd, med kunder i över 60 länder, och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingfors. Wise Group är noterad på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista.

www.wisegroup.se

2021-02-19 15:48
Regulatorisk

Rättelsen avser att rapporten som offentliggjordes idag den 19 februari 2021 kl 08.00 felaktigt innehöll texten om att denna delårsrapport har varit föremål för granskning av företagets revisorer. Någon granskning av företagets revisorer har ej skett av bokslutskommunikén 2020.

2021-02-10 16:00

Juryn för Human Growth Award, instiftat av Wise Group, utnämner Mentimeters HR-team till Årets HR-team.

2021-02-08 08:00

Med en redan stark affär inom segmentet e-handel satsar nu specialistbolagen Wise IT och SalesOnly tillsammans med Wise Professionals affärsområde KiMM på att samla sina erbjudanden i en gemensam hub. Specialisternas samlade kompetens frigör värde för både kunder och kandidater som vill utvecklas inom ett av marknadens mest snabbväxande områden.

2021-01-28 08:31

SalesOnly specialiserar sig på rekrytering och uthyrning av säljkompetens och har i 10 år samarbetat med det svenska forskningsinstitutet ProSales. Nu fördjupas samarbetet.

2021-01-18 09:02

Från att ha fokuserat på roller som Executive Assistant, Office Manager, sälj-, jurist- och kontorsassistenter tar The Pace steget och erbjuder hela paletten av administrativa specialistroller.

2020-12-02 08:30

Wise Group AB (publ) tar ett strategiskt grepp om offentliga affärer då dotterbolaget Wise Professionals med underleverantörer tilldelas ett 2 års ramavtal i Kammarkollegiets statliga ramavtalsupphandling gällande rekryteringstjänster.

2020-11-24 08:00
Regulatorisk
<<
1
2
3
4
...
20
>>