Investor Relations

Nyheter

Wise Group AB (publ) Årsredovisning för 2020

Idag, måndagen den 19 april 2020, publicerar Wise Group AB sin årsredovisning för verksamhetsåret 2020 på
bolagets hemsida https://investor.wisegroup.se/.

För ytterligare information kontakta:
Elisabet Jarnbring, CFO Wise Group AB (publ)
Tel: +46 763 10 39 07, e-post: elisabet.jarnbring@wisegroup.se

Wise Group AB (publ), Box 22109, 104 22 Stockholm
Tel: +46 8 525 90 00, e-post info@wisegroup.se

Denna information är sådan som Wise Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 april 2020 kl. 12:00 CEST

Wise Group AB (publ) är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom
rekrytering, konsultuthyrning och HR/Personalområdet. Wise Group har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö,
och Helsingfors. Aktien handlas på Nasdaq Stockholm, Small Cap. www.wisegroup.se