Investor Relations

Nyheter

Wise Group AB (publ): Andreas Ferm ny vd för dotterbolaget Brilliant Future AB

Andreas Ferm har idag utsetts till ny vd för Brilliant Future AB, ett dotterbolag till Wise Group AB (publ). Andreas är i dag anlitad som interim chef för systerbolaget Edge HR där han under det senaste halvåret genomfört en marknadsanpassning och renodling av bolaget. Andreas har dessförinnan en karriär som vd samt i olika affärsdrivande ledarroller i ett flertal bolag inom telekom och IT. Andreas tillträder sin nya befattning den 1 januari 2020 då han också inträder i Wise Group AB:s ledningsgrupp.

"Andreas erfarenhet och ledarskap kommer väl till pass i den fortsatta utvecklingen av vårt dotterbolag Brilliant Future. Han har i arbetet med Edge HR på ett framgångsrikt sätt skapat en ny organisation och anpassat bolagets kunderbjudande till nya digitala försäljningskanaler. Han har på kort tid byggt förtroende och skapat tydliga resultat", säger Ingrid Höög, vd för Wise Group.

"Brilliant Future är ett företag med mycket kompetenta medarbetare och stora tillväxtmöjligheter. I syfte att ta tillvara dessa har man nu påbörjat ett offensivt utvecklingsarbete som det ska bli inspirerande att delta i. Jag är glad över att ha fått förtroendet att leda bolaget de kommande åren och fortsätta den fina tillväxtresan som bolaget påbörjat", sammanfattar Andreas Ferm"

För ytterligare information kontakta:

Ingrid Höög vd och koncernchef Wise Group AB (publ)

Tel: +46 765 25 90 05, e-post: ingrid.hoog@wisegroup.se

Erik Mitteregger, styrelsens ordförande Wise Group AB (publ)

Tel: +46 729 04 69 20, e-post: erik.mitteregger@wisegroup.se

Denna information är sådan information som Wise Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 november 2019 kl. 08:45 CET.

Wise Group AB (publ) är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning och HR/Personalområdet. Wise Group har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingfors. Aktien handlas på Nasdaq Stockholm, Small Cap. www.wisegroup.se