Investor Relations

Nyheter

Michael Stenman anställs som Chief Information Officer (CIO) och medlem av koncernens ledningsgrupp. Michael tillträder sin befattning senast den 7 november 2022.

Wise Group har i dag anställt Michael Stenman som "Chief Information Officer" (CIO). Han kommer att ingå i koncernens ledningsgrupp. I rollen som CIO ansvarar Michael för koncernens hela IT-miljö på operativ och strategisk nivå. Förutom ett övergripande teknikansvar ingår att bidra till att Wise Groups medarbetare kan dra nytta av nya arbetssätt genom olika digitala verktyg på det sätt som bäst gagnar kunder, konsulter och kandidater. Vidare, att utveckla skalbara lösningar för planering, uppföljning och beslutsstöd som underlättar för ledning och medarbetare och säkerställer koncernens lönsamhet. Ansvaret kommer även att omfatta digitalisering och IT som samlar och lyfter gruppens gemensamma kompetens i kärnverksamheten för att växa affären innovativt. 

Michael har de tre senaste åren innehaft befattningen som "Head of Digital Business Solutions" hos Newsec och arbetade dessförinnan under åtta år i olika roller inom Swecokoncernen, senast som "Head of Business IT-Solutions". Han har bred erfarenhet av alla de möjligheter som vår tids snabba digitalisering skapar men också av den teknik och de verktyg som behövs för att kunna utnyttja dessa möjligheter.

  • Michael tillför ny och relevant kunskap i vårt arbete med att bli Nordens främsta utvecklingspartner inom kompetensförsörjning och hållbar förädling genom HR-konsulting och ledarutveckling. Jag ser fram emot att med hans hjälp och goda ledarskap lyfta Wise Groups förmåga att strategiskt sett arbeta med ökad värdeutveckling och på så vis etablera koncernen på en ny, högre, kunskapsnivå." säger Ingrid Höög, VD.
  • Wise Group står inför ett spännande skede i sin utvecklingsresa. Digitalisering kommer vara en viktig framgångsfaktor. I rollen som CIO kommer jag att kunna bidra med mina samlade erfarenheter från tidigare roller på bland annat Sweco och Newsec. Tillsammans med alla kompetenta medarbetare och kollegor som jag nu ser fram emot att lära känna, ser jag stor potential att göra skillnad, säger Michael Stenman.

För frågor hänvisas till:

Ingrid Höög, koncernchef Wise Group AB
Mobil: +46-765-25 90 05
ingrid.hoog@wisegroup.se

Wise Group är en familj av specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning, HR konsulting & ledarutveckling som hjälper företag att nå sin fulla potential genom att sätta människan i centrum. Vi är en nordisk aktör med global räckvidd, och lokal närvaro genom våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingfors. Wise Group är noterad på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista.

www.wisegroup.se

2022-11-25 13:30
Regulatorisk

Niclas Giertz, Chief Experience officer, lämnar sin plats i koncernledningen som han varit en del av sedan 2019, i samband med att han själv väljer att söka nya utmaningar utanför Wise Group. Niclas har arbetat i sin roll sedan hösten 2018. Han har varit djupt involverad som intern expert i en rad strategiska projekt relaterade till det förändringsarbete och affärsplanering som pågått inom gruppen.

2022-11-17 08:30
Regulatorisk

Finansiell utveckling juli - september 2022

  • Omsättningen uppgick till 198,1 Mkr (163,9) vilket är 21 procent högre än föregående år.
  • EBITDA uppgick till 11,9 Mkr (11,5) och EBITDA-marginalen uppgick till 6,0 procent (7,0)
  • Rörelseresultatet uppgick till 6,1 Mkr (5,9) och rörelsemarginalen till 3,1 procent (3,6). Rörelseresultatet inkluderar ordinarie avskrivningar på materiella, nyttjanderätts och immateriella tillgångar om 5,8 Mkr (5,6).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 5,6 Mkr (4,9).
  • Periodens resultat uppgick till 4,5 Mkr (5,3).
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,61 kr (0,72) och efter utspädning till 0,61 kr (0,72).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -10,0 Mkr (-17,9)
2022-11-07 11:45
Regulatorisk
2022-07-12 09:25
Regulatorisk

Gunilla Asker lämnar efter slutfört uppdrag Wise Group och koncernens ledningsgrupp vid årsskiftet. Hon har varit verksam inom Wise Group sedan april 2020. Gunillas första uppdrag var, att som VD för dotterbolaget Edge HR, avsluta en omorganisation och utveckla digitaliseringen. Dotterbolaget under hennes ledning, avyttrades sedan framgångsrikt, i slutet av 2021. Parallellt med VD-rollen och under 2022 har Gunilla arbetat som koncernens Chief Strategy Officer med fokus på vidareutveckling och tillgängliggörande av Wise Groups strategi. Ett arbete som kommer att vara klart vid årsskiftet.

2022-04-19 14:00
Regulatorisk
2022-04-13 15:50
Regulatorisk

Aktieägarna i Wise Group AB (publ), org.nr 556686-3576, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 19 maj 2022 klockan 16.00 i House of Wise på Linnégatan 87 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 15.30.

1
2
...
11
>>