Investor Relations

Tidigare stämmor

EXTRA BOLAGSSTÄMMA DEN 11 januari 2018 

Aktieägarna i Wise Group AB (publ) kallas härmed till extra stämma torsdagen den 11 januari 2018 kl. 16.00 i bolagets lokaler på Sveavägen 13, plan 15 i Stockholm.

Protokoll från extra bolagsstämman
Kommuniké från extra bolagsstämman
Information om ledamöter som föreslås av Wise Group AB:s valberedning
Fullmaktsformulär
Kallelse till extra bolagsstämma

ÅRSSTÄMMA 2017

Årsstämman för 2017 avhölls tisdagen den 9 maj 2017. Vid årsstämman fattades bl.a. beslut om att till ägarna utdela 3 kr per aktie.

 

Protokoll från årsstämman
Kommuniké från årsstämman
Kallelse till årsstämma i Wise Group
Fullmaktsformulär till årsstämman
Information om ledamöter som föreslås av Wise Group AB:s valberedning till Wise Group AB:s styrelse 2017
Punkt 16 Beslut om emission av teckningsoptioner
Årsredovisning 2016

 

ÅRSSTÄMMA 2016

Årsstämman för 2016 avhölls tisdagen den 10 maj 2016 kl. 16.00 i bolagets lokaler på Sveavägen 13 i Stockholm. Vid årsstämman fattades bl.a. beslut om att till ägarna utdela 2,50 kr per aktie.

 

Kommuniké från årsstämma
Protokoll från årsstämma
Information om ledamöter som föreslås till Wise Groups styrelse
Information om punkt 15 emission av teckningsoptioner
Årsredovisning och revisionsberättelse
Fullmaktsformulär

 

Årsstämma 2015

Årsstämma med aktieägarna i Wise Group AB (publ) har hållits den 25 maj 2015. Vid årsstämman fattades bl.a. beslut om att till ägarna utdela 0,10 kr per aktie samt att genomföra en sammanläggning av aktier.

 

Kommuniké från årsstämma
Kallelse till årsstämma
Kallelse till årsstämma - Bilaga 1

 

Årsstämma 2014

Årsstämma med aktieägarna i Wise Group AB (publ) har hållits den 22 maj 2014. Vid årsstämman fattades bl.a. beslut om att till ägarna utdela 0,03 kr per aktie samt att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission.

 

Kommuniké från årsstämma
Kallelse till årsstämma

 

Årsstämma 2013

Årsstämma med aktieägarna i Wise Group AB (publ) har hållits den 24 maj 2013. Vid årsstämman fattades bl.a. beslut om att till ägarna utdela 0,10 kr per aktie samt att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission.

 

Kommuniké från årsstämma
Kallelse till årsstämma

 

Årsstämma 2012

Årsstämma med aktieägarna i Wise Group AB (publ) har hållits den 22 maj 2012. Vid årsstämman fattades bl.a. beslut om att till ägarna utdela 0,08 kr per aktie samt att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission.

 

Kommuniké från årsstämma
Kallelse till årsstämma

 

Extra bolagsstämma den 18 januari 2012

 

Kommuniké från extra bolagsstämma
Kallelse till extra bolagsstämma